Vad vill du, EU-kandidat?

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Vem ska du som student rösta på? Lundagård har kontaktat toppkandidater från alla sittande svenska partier för att försöka nå svaret.

I en serie av fyra artiklar kommer Lundagård presentera enkäter med toppkandidater från alla svenska partier som nu sitter i Europaparlamentet. Det här är sista delen med Folkpartiets Cecilia Wikström och Vänsterpartiets Mikael Gustafsson.

Cecilia Wikström. Foto: Pressbild/Per Johansson PROCARD AB
Cecilia Wikström.
Foto: Pressbild/Per Johansson PROCARD AB

Cecilia Wikström har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2009 och är Folkpartiets andranamn på vallistan.

Vilket är ditt fokusområde och varför?
– Jag vill fortsätta att ha ett öppet Europa. Jag kommer nu, om jag blir omvald, att leda förhandlingsarbetet med rådet och kommissionen omkring direktivet om studenter och forskare från tredje länder. Det är en viktig, viktig sak för Europa att den goda kompetensen som människor får vid våra universitet och högskolor stannar kvar i Europa. Inte att folk ska sticka direkt efter examen med en enkelbiljett till USA eller Kanada.

Vad är du mest nöjd med i den egen prestation under senaste mandatperioden?
– 
Jag lyckades med som ingen trodde skulle gå, och det var det gemensamma asylpaketet. Det började man på 1999 och det slutförde vi 2013.
– Det var även min kompromiss som till slut blev det som gjorde att vi äntligen fick ett europeiskt patent på plats. Efter 37 år, så blev det verklighet 2012. Nu vinner det laga kraft. Det blir ett patent med bärighet i alla länder och en domstol, så att ett patentintrång lagförs i ett land, men får bärighet i alla andra EU-länder. Det är väldigt viktigt för välstånd i EU.

Hur ser du på ökade studieavgifter för europeiska studenter?
– 
Jag tycker att vinsterna att få in studenter och forskare från andra länder är mycket större än det som avgifter innebär.

Hur lång tid bör utländska studenter få stanna i landet efter avslutad utbildning?
– 
Jag är själv rapportör för direktivet om forskare och studenter från tredje land. Jag har slutfört det jobbet i parlamentet, men medlemsländerna är inte färdiga med sin ståndpunkt. Annars hade vi nog blivit färdiga med hela direktivet under den här mandatperioden. Din fråga var väldigt enkel: Sverige har varit sämst i klassen. Jag går hela vägen mot den nivå som Tyskland ligger på i dag. Tyskland är Europas ekonomiska motor och de ger 18 månader.

Varför ska studenter rösta på dig?
– 
Kan ni studenter hitta någon som bättre företrätt studenternas intressen än jag gjort – rösta då på den personen. Men jag har väldigt svårt att se vem den personen skulle vara. Man ska inte skryta, men det är faktiskt alldeles sant.

Mikael Gustafsson. Foto: Pressbild/Kalle Larsson
Mikael Gustafsson.
Foto: Pressbild/Kalle Larsson

Mikael Gustafsson har suttit i Europaparlamentet sedan 2011. Han klev in i mitten av mandatperioden som reserv och är nu Vänsterpartiets andranamn.

Vad är ditt fokusområde och varför?
– Jag är utskottsordförande i Jämställdhetsutskottet, vilket jag tycker är jätteviktigt och jätteroligt. Kampen för jämställdhet har funnits med i Vänsterpartiets EU-arbete ända sedan vi gick med i EU. Feminismen genomsyrar allt mitt arbete, även i Utvecklingsutskottet där jag är ledamot.

Vad är du mest nöjd med i den egen prestation under senaste mandatperioden?
– 
Fiskeripolitiken! Där har vi tillsammans med andra ledamöter under denna mandatperiod jobbat stenhårt och i dag är EU:s fiskeripolitik mycket mer hållbar än den varit innan. Inom jämställdhet finns flera viktiga beslut jag är nöjd med, som inom området våld mot kvinnor. För bara några månader sedan antog EU en policy om att fler länder borde inför en svensk sexköpslag för att bekämpa prostitution och trafficking. Det var en stor seger för kvinnors rätt till sin egen kropp!

Hur ser du på ökade studieavgifter för europeiska studenter?
– 
Vänsterpartiet anser att utbildning ska vara avgiftsfri för alla. Vår principiella hållning är att utbildning är en rättighet. Det är tydligt att de studieavgifter som nu gäller har lett till en minskning av antalet utländska studenter vilket är fel väg att gå.

Hur lång tid bör utländska studenter få stanna i landet efter avslutad utbildning?
– 
Vänsterpartiet håller med regeringen om att sex månaders uppehållstillstånd efter avslutade studier är rimligt för att hinna hitta ett jobb.

Varför ska studenter rösta på dig?
– 
Vänsterpartiet ser utbildning som en rättighet och har konsekvent bedrivit en politik för att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.