Nu ska utvärderingen bli godkänd

- in Aktuell
@Annika Skogar

Hårt kritiserat och underkänt av det europeiska kvalitetssäkringsorganet ENQA. Nu har Harriet Wallberg-Henriksson fått i uppdrag av regeringen att utreda hur utvärderingssystemet av Sveriges högskoleutbildningar kan förbättras.

Vilken inställning hade du till det nuvarande kvalitetssäkringssystemet under din tid som rektor för Karolinska institutet?
– Vi kan väl uttrycka det som så att jag klart kunde se att det fanns förbättringspotential i det nuvarande systemet.

Hur då?
– Det vill jag inte gå in på eftersom jag ska utreda saken.

Ska du göra ett förslag på hur det nuvarande systemet kan förbättras eller ska du utforma ett helt nytt system?
– Mitt uppdrag handlar inte om att plåstra om det nuvarande systemet utan i stället att integrera ett nationellt utvärderingssystem med universiteten och högskolornas egna. Eftersom detta uttalas så tydligt i mitt uppdrag så blir det ju ett nytt system, även om man bygger på det som är bra i det nuvarande systemet.

För några veckor sedan lämnade Sveriges förenade studentkårer och Sveriges samlade rektorer över en skrivelse till regeringen där de uttryckte en vilja att lärosätena själva ska få sköta sina utvärderingar. Behövs verkligen ett nationellt utvärderingssystem?
– Det är väl det som jag ska titta på och utreda.

Men hur starkt väger deras åsikt i det här?
– Jag tror det är jätteviktigt att det system som vi väljer i Sverige har legitimitet och förtroende hos universiteten, högskolorna och studenterna. Det ingår ju väldigt tydligt i mitt uppdrag att samråda med alla parter.

Hur mycket kommer den kritik tas i beaktande som det europeiska kvalitetssäkringsorganet ENQA har riktat mot det nuvarande utvärderingssystemet?
– Ganska mycket. Även om man inte skriver just ENQA i mitt uppdrag så ingår det ju i mitt uppdrag att anpassa det till europeisk praxis. Det är ju självklart att Sverige ska ha ett kvalitetssystem som harmoniserar med de andra europeiska länderna.

Det står också i din uppdragsbeskrivning att du ska se hur studenter kan få en tydligare roll. Har du några tankar kring hur det skulle kunna se ut rent praktiskt?
– Ja, det har jag ju naturligtvis, men det vill jag inte att det ska sättas på pränt nu.

Men hur ska du få in studenternas åsikter?
– Jag ska prata med Sveriges förenade studentkårer och studenter ute på de olika lärosätena jag besöker. Det kommer också vara viktigt att ha en dialog och dra erfarenheter från de studenter som har deltagit i det system som vi har nu. De sitter ju naturligtvis inne  på tankar kring vad som har varit bra och vad som kan förbättras.

Du har fått fram till första december på dig. Kommer du hinna?
– Det är väldigt kort om tid. Det gäller att jobba snabbt och intensivt och så får vi se om vi når fram.

Om jag har förstått saken rätt så ska ett nytt utvärderingssystem träda i kraft redan i januari 2015.
– Ja, vi har kniven på strupen eftersom den nuvarande utvärderingscykeln går ut nu vid årsskiftet. Det återstår dock att se om det kommer bli 1 januari 2015 eller om det måste bli någon slags övergångsperiod.

Regeringen kom på det lite sent.
– Ja, men det får du fråga dem om varför de inte kom på det här tidigare.

LÄS MER: Ny universitetskansler

[checklist]

FAKTA:

Harriet Wallberg-Henriksson

  • Ålder: 57 år.
  • Bakgrund: Läkare, professor i fysiologi, rektor för Karolinska institutet 2004-2013.
  • Aktuell med: tillsatt av regeringen att utreda hur utvärderingssystemet av högskoleutbildningar ska organiseras i framtiden.
  • Det här visste du inte om Harriet: Är även utbildad gymnastiklärare.

Nuvarande utvärderingssystem

  • Det nuvarande systemet infördes 1 januari 2011.
  • Underlag för utvärderingarna görs av studenternas examensarbeten, självvärderingar och intervjuer.
  • Utvärderingarna görs av Universitetskanslersämbetet.

Framtidens utvärderingssystem

  • Nuvarande utvärderingscykel avslutas i december i år.
  • En ny cykel ska sedan inledas och efter utredning ska även ett nytt utvärderingssystem införas.
  • Sveriges samlade rektorer har uttryckt en vilja att själva få sköta utvärderingarna.

[/checklist]