Lux har öppnat

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

550 nya läsplatser och 24 mikrovågsugnar för studenterna är redo. Lux, det nya centret för humaniora och teologi, har invigts.

Mats White, i mitten, är tillsammans med Jakob Petrée på Jiab Arkitektur ansvariga för Lux arkitektur och design. Foto: Thobias Bergström.
Mats White, i mitten, är tillsammans med Jakob Petrée på Jais Arkitekter ansvariga för Lux arkitektur och design.
Foto: Thobias Bergström.

Sedan april 2012 har korsningen Helgonavägen-Sölvegatan varit belamrad med byggmaskiner. Det gamla Zoologihuset från 1917 och Zoofysiologihuset från 1962 har renoverats och byggts samman med en helt ny byggnad. Tillsammans  bildar de Lux, det nya centret för humaniora och teologi.
– Det är väldigt kul att få vara med om att byggnaden äntligen är klar. Temat för Lux är möten. Humaniora är en smältdegel av kunskap och att ha alla institutionerna under samma tak inbjuder till många spontana möten både mellan studenter och lärare samt mellan studenter och studenter, säger Filippa Wieselgren, ordförande för Humanistiska- och teologiska studentkåren, HTS.
Vissa studenter är oroliga för att för att institutionsidentiteten ska gå förlorad. Hur blir det på Lux?
– Vi kommer hitta en kreativ lösning för att hitta institutionskänslan även på Lux. Våra studieråd är fortfarande bundna till sina respektive institutioner, vilket stärker den känslan, säger hon.

I källaren finns ett studentpentry med 24 mikrovågsugnar och vägg klädd i guldfärg. Foto: Thobias Bergström
I källaren finns ett studentpentry med 24 mikrovågsugnar och vägg klädd i guldfärg.
Foto: Thobias Bergström

Inventera studieplatserna
Totalt 550 studieplatser och 24 mikrovågsugnar finns på Lux. Bristen på studieplatser runt om på universitetet har lett till att även HTS legat på universitetet under byggprocessen för att tillgängliggöra fler studieplatser på Lux.
– Tidigare hade vi runt 250-300 studieplatser på institutionerna utanför Sol. Nu blir det 550 fler här, vilket är väldigt välkommet, säger Filippa Wieselgren.
– Under läsåret ska vi även inventera antalet studieplatser på Lux för att vara säkra på att det är rätt antal, säger hon.

Nationalromantik möter funktionalism
Med Lux stärks universitetets vision om kunskapsstråket från Juridicum till Max Lab IV. På Lux totalt 18 100 kvadratmeter kommer drygt 400 anställda och cirka 3000 studenter att samsas om bibliotek, café och föreläsningssalar. Byggnaden går från tegel och trädetaljer till stål och betong.
– Syftet har varit att fläta samman de tre byggnaderna till en. Därför har vi fått vara kreativa och hitta moderna lösningar samtidigt som vi ville behålla de fina detaljerna, säger Mats White på arkitektkontoret Jais Arkitekter, som även ritat nya Matteannexet, Sol och Arkitektskolan.
– Nationalromantiken möter funktionalismen, säger han.

Konstnären Annika Ström har utsmyckat Lux med konst i form av texter. – Texterna ska kunna läsas på flera olika sätt. Det är läsaren själv som bestämmer dess innebörd, säger hon. Foto: Thobias Bergström.
Konstnären Annika Ström har utsmyckat Lux med konst i form av texter.
– Texterna ska kunna läsas på flera olika sätt. Det är läsaren själv som bestämmer dess innebörd, säger hon.
Foto: Thobias Bergström.

Lux har även smyckats med konst av konstnären Annika Ström med stöd av Statens konstråd. Universitetets akademiska miljö har gett stor inspiration och runt byggnaden finns flera texter utspridda.
– Konsten ska inte vara monumental utan mer diskret. Besökaren ska hitta den själv, och texterna ska vara öppna för en själv. Det ska gå att läsa in texterna på flera olika sätt, säger Annika Ström.

 

 

 

Se bildspel på delar av Lux av fotograf Thobias Bergström här: