Censur är inte att värna studenterna

Vem blir hjälpt av att missförhållanden göms undan? Studenternas välbefinnande bör vara viktigare för juridiska fakulteten än ett fläckfritt rykte, skriver studentlivskrönikör Virve Ivarsson.

Hur det går med genusfrågor på Juridicum har länge varit en omdebatterad fråga. Styrelsen vid juridiska fakulteten har velat att deras jämställdhets- och likabehandlingskommitté ska arbeta med frågan. I senaste numret av Lundagård kan man dock läsa att entusiasmen inte verkar ha gällt oberoende av resultat. När en projektgrupp tog sig an frågan och sammanställde resultatet i en rapport blev kravet för publicering att man censurerade bort vissa upplevelser av problem. Från fakultetens jämställdhets- och likabehandlingskommittés sida har detta – på fullt allvar – försvarats med att de dåliga resultaten ju skulle förstöra allmänhetens bild av hur det är att läsa på Juridicum.

Jag är student på juristprogrammet i Lund. Det är alltså i mitt och hundratals andra juriststudenters intresse som jämställdhets- och likabehandlingskommittén bland annat ska agera när den genom ordförande Per Norberg uttrycker sig på detta vis. I rapporten berättar studenter och lärare till exempel om okunskap och osäkerhet hos lärarna vad gäller genus och om att det ofta blir en aggressiv och hotfull stämning i klassen när ämnet kommer upp på lektionerna. Vissa vittnar även om problem med klassförakt.

Fakulteten har såhär långt varken uppgett att kravet på censur var fel eller att de kommer att fysiskt publicera rapporten. Per Norberg har tvärtom i en intervju i Sveriges radio P4 försvarat kravet på censur. Han menar att ”Problemet är väsentligt mindre än att ordet klassförakt är befogat”, något han uppger sig veta eftersom han är en del av kulturen på fakulteten.

Det är allmänt en självklarhet att en rapport ska sträva efter att redovisa de faktiska förhållandena – inte ett resultat som framförallt gör beställarna nöjda. Det är oroväckande att juridiska fakulteten nu börjar tumma på den principen utan att det fått större uppmärksamhet. Tycker du som student att detta är upprörande kan kanske ett mejl till din fakultet eller kår vara på sin plats. Vid nästa kårval finns kanske även chans att rösta in några som vill arbeta mer aktivt för mer tillgängliga och ocensurerade rapporter.

Juridiska fakulteten bör minnas att deras studenters välmående bör vara viktigare för dem än ett fläckfritt rykte, samt att dess studenter är blivande rättskipare. Fakulteten sätter en standard för hur ord som sanning och rättvisa ska tolkas. Den standarden förespråkar i dagsläget censur vid missförhållanden. Känns det bra?