Dmitri valde bort fyllan

- in Novisch
@Karolina Jakstrand

Studentlivet präglas av en alkoholkultur där nollningsaktiviteter ofta sätter ribban för drickandet. Men det är inte alla som känner sig bekväma med hetsen. När Dmitri Ivanov var fadder drack han inte en droppe under hela perioden, något som uppskattades av många.

Dmitri Ivanov läser elektroteknik på Lunds tekniska högskola, LTH, och upplevde sin egen nollning som både enformig och påtvingad. Han tog därför beslutet att hålla sig helt nykter under tiden som fadder.
– Under min egen nollning hängde jag på drickandet bara för sakens skull. Det var ingen som kom med elaka kommentarer om man inte drack, men mentaliteten att supa fanns där hela tiden, berättar han.

Nollningen på LTH håller på i en knapp månad och enligt Dmitri Ivanov deltar de allra esta. Under veckorna arrangeras sittningar, lekar och utgång på nationer. Nästan alla dessa aktiviteter innefattar alkohol.
– På en personlig nivå är det självklart att man inte ska hetsa eller tvinga någon annan till att dricka. Däremot finns strukturerna kvar som gör alkohol till en oundviklig del av nollningen.
I Teknologkårens sångbok till exempel är  115 av 187 sånger förknippade med alkohol, menar Dmitri Ivanov.
Han anser att det är viktigt att acceptera att det ser ut som det gör och att alkohol inte behöver betyda någonting negativt i alla sammanhang, men  tycker att det behövs en attitydförändring från till exempel äldre studenter för att det ska kunna ske en förändring.
– Det finns de som väljer bort alkohol på grund av religion, mediciner eller missbruk. Då kan studentvärlden nog vara en ganska negativ värld att komma in i, där många aktiviteter är så nära förknippade med alkohol, säger Dmitri Ivanov.

Efter nollningsperioden var det flera studenter som kom fram och sa att de uppskattat att han varit nykter som fadder. Dmitri Ivanov tycker att det som ny student kan vara väldigt svårt att inte känna sig tvungen att dricka.
– De vill inte missa något och känner sig därför tvingade att hänga på allt. Men ifall du känner på ett visst sätt så kommer det alltid att finnas många andra som känner likadant, säger han och fortsätter:
– Om man vågar visa vad man tycker så kan man också vinna på det genom att hitta folk man verkligen vill umgås med, säger han.