DEBATT: Rösta för en bättre studentstad

- in Debatt

DEBATT. Ta möjligheten att påverka Lund till att bli en bättre stad för studenterna vid kommunvalet på söndag, skriver Oskar Styf och Sebastian Persson, ordförande respektive vice ordförande för Lunds universitets studentkårer, i en debattartikel.

Det är på söndag du som student har möjlighet att säga ifrån vad du vill ska hända i din omgivning. Såväl kommun-, region- och riksdagsvalet påverkar vår vardag och förutsättningar att studera. I kommunen handlar det kanske om det som är mest centralt för många studenter just nu – att ha en bostad.

För dig som är student och bor i Lund finns nu möjlighet att påverka kommunens syn på studenter och vår bostadssituation. Bostadsbristen för studenterna i Lund, som alltid är som mest påtaglig i samband med terminsstart, har sedan länge varit ett faktum. AF Bostäder och flertalet nationer gör vad de kan för att bygga fler studentbostäder. Men vi på Lunds universitets studentkårer (LUS) ställer oss frågande till vad Lunds kommun gör för att det inte i september varje år ska råda samma bostadsbrist?

I den svenska regeringsformen står det tydligt att det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. Det står alltså i den svenska grundlagen att det allmänna ska trygga rätten till bostad. Så vad gör det ”allmänna” i Lunds kommun för att tillse att de 47 000 studenterna som studerar vid Lunds universitet ska tryggas rätten till bostad? Hur många bostäder har Lunds kommun som är för studenter?

En kommun med ett av Sveriges största lärosäten måste ta ansvar för studenterna och se dem som en tillgång för kommunen. Ett första steg måste vara att välkomna dem till kommunen, i ett välkomnande tycker vi att det ska ingå möjlighet till tak över huvudet. I ett andra steg handlar det om att lyssna till studenterna i diskussion kring kommunens verksamhet. Lunds kommun ser sig själv gärna som en studentstad, men hur stor möjlighet har studenterna att påverka sin egen situation i kommunen? Hur givande och produktiva är arenorna där studentorganisationer och kommunföreträdare möts?

Vi på LUS tar inte ställning för eller emot ett visst parti. Däremot vill vi att ni tar er möjlighet för att påverka att Lunds kommun blir en bättre kommun för studenterna. Många partier, både på höger- och vänstersidan, har uttryckt att de vill ha ett närmre samarbete med oss studenter. Det välkomnar vi och partiföreträdarna är mer än välkomna att höra av sig till oss efter valet för att vi tillsammans ska skapa en bättre studentstad.

 

Oskar Styf
Ordförande för Lunds universitets studentkårer

Sebastian Persson
Vice ordförande för Lunds universitets studentkårer