Varför har teknologerna overaller på sig?

- in Frågan
@Sebastian Manieri

Den som någon gång under sin studieperiod  varit i kontakt med en teknolog har förmodligen sett hen bära en karaktäristisk overall. Att de används flitigt och har många traditioner kring sig är ingen hemlighet – men varför?

Vid Lunds universitet är det bara teknologer som brukar synas i färgglada overaller. De bärs under nollning, på sittningar och i andra sammanhang som kan innebära flitigt supande och nergrisande av kläder.

Anton Hyllstam är ordförande i Campus Helsingborgs ingenjörssektion, och har själv burit sin blå overall vid många tillfällen. Enligt honom började traditionen antagligen på 1970-talet på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
– De ville göra något nytt så de tog in väg-arbetaruniformer till nollorna, säger han.

Olika färg beroende på ämne
Därifrån ska idén med overaller ha spridit sig över både svenska och finska universitet. I Lund har traditionerna kring dem blivit många.
– Overallerna har olika färger beroende på vad man läser, varje sektion har oftast en övergripande färg, säger Anton Hyllstam.
Overallen ska sedan fyllas med märken som man syr på själv. De kan symbolisera allt från närvaro på en specifik fest till att man varit fadder.

Byt kroppsvätska och få en krage
Overallerna modifieras också av olika anledningar. Det finns till exempel en ökänd, men inte alltid efterlevd, tradition av att studenterna byter krage med teknologer som de har bytt kroppsvätskor med.
– Sedan får du ju aldrig lov att tvätta din overall. Eller ja, du får ju bada med den, säger Anton Hyllstam.

Dessutom finns en annan poäng i att alla har på sig klädesplagget:
– Alla blir ju rätt så jämlika när man har den, man känner sig mer som ett gäng.
Vad man ska och inte ska göra med dräkten verkar dock till stora delar vara upp till individen eller sektionen i fråga, men en sak är säker: Teknologerna verkar trivas i sina overaller.