Snålt bidrag till WINGS

- in Nyheter
@Lundagård

Det vetenskapliga karriärnätverket WINGS har efter flera år av avslag fått bidrag från både Lunds tekniska högskola och medicinska fakulteten. Men de får bara hälften av vad de ansökt om.

WINGS, Women IN Great Sciences, är ett karriärnätverk för kvinnliga forskare. Nätverket startade 2003 av en grupp på Geologiska institutionen, och har senare utökats till att inkludera både medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola, LTH.

Blankt nej
WINGS har som regel att nätverket är öppet för alla. Sedan 2007 får de ett årligt verksamhetsbidrag från Naturvetenskapliga fakulteten på 150 000 kronor men under senare år har nätverket kommit att involvera studenter från andra fakulteter också. 2012 blev studenter från LTH och medicinska fakulteten officiellt medlemmar i nätverket och i dag är runt 60 procent av studenterna som nu är aktiva i nätverket från dessa två fakulteter. I samband med medlemskapet lämnade koordinator Linnéa Taylor in en ansökan till de nya fakulteterna om verksamhetsbidrag. Men då blev det blankt nej.

Efter avslag på verksamhetsbidrag två år i rad ställde därför WINGS under hösten ett ultimatum – om inte medicinska fakulteten och LTH betalade så skulle nätverket stängas för anställda och studenter på de berörda fakulteterna.

Ultimatum gav resultat
Det ultimatum som ställdes har nu gett resultat. Under möten på fakulteterna under förra veckan beslutade både LTH och medicinska fakulteten att gå in med 75 000 kronor var i verksamhetsstöd till WINGS. Det här är dock bara halva summan som WINGS ansökt om.
– Vi stöttar väldigt gärna WINGS men då vi endast har 250 000 kronor att totalt disponera under 2015 för sådana här satsningar anser vi att de ändå har fått en ganska stor del. Vi gör dessutom många andra satsningar vid vår fakultet på yngre forskare, till exempel har vi nyligen startat ett karriärcentrum, säger Anna Maria Drake, vicedekan på medicinska fakulteten.

Kommer få budgeter om
Linnéa Taylor på WINGS tycker att beskedet om bidrag är ett steg i rätt riktning.
– Det är givetvis väldigt glädjande och ett steg i rätt riktning. Förhoppningen är fortfarande att det ska bli jämt mellan bidragen, säger Linnéa Taylor.

Linnéa Taylor - koordinator för forskarnätverket WINGS. Foto: Daniel Kodipelli
Linnéa Taylor – koordinator för forskarnätverket WINGS. Foto: Daniel Kodipelli.

Kommer det påverka er att ni inte får hela det bidrag som ni har ansökt om?
– Absolut, vi kommer få budgetera om. Vår verksamhet blir då beroende av att vi får låna lokaler gratis på Medicon Village och så vidare. Det kan också bli att deltagarantal kan få dras ner på vissa event, säger Linnéa Taylor.

Hon menar att det i längden är ohållbart att finansieringen är ojämn mellan fakulteterna och att 2015 därför får fungera som ett testår.
– Vi får se till att 2015 blir ett väldigt bra verksamhetsår så att vi till 2016 kan få hela bidraget. Annars får vi utvärdera om den ojämna bidragsdelen gör att vi får anpassa verksamheten, säger LinnéaTaylor.

TEXT: TOVE NORDÉN, ANNIKA SKOGAR