Karnevalsstadgan oklubbad

Stadgeförslaget för Lundakarnevalen skickas på återremiss. Det beslutade Karnevalsorganet på dagens möte.

Lundagård har tidigare berättat att karnevalskommittén varit kritiska till stadgeförslaget och att även Akademiska föreningen och Kuratorskollegiet varit skeptiska till stadgeförslaget.

Nu har Karnevalsorganet, som består av studentkårerna i Lund, beslutat att skicka stadgeförslaget på återremiss.
– Eftersom det förts mycket diskussioner kring stadgeförslaget och processen kring hur det tagits fram beslöt vi att skicka det på återremiss, säger Oskar Styf, Karnevalsorganets ordförande och tillika ordförande för Lunds universitets studentkårer.
– Nu har vi en skarp tidsram för det och en bra stadgegrupp där fler från studentlivet är representerade, säger han.

Ny grupp
Stadgegruppen består av tre representanter från huvudmännen, det vill säga kårerna. Även Kuratorskollegiet har ett mandat, liksom Akademiska föreningen. Två personer från karnevalskommittén kommer också sitta med, liksom en revisor och en karnevals- och organisationskunnig.

Den 19 mars ska det nya stadgeförslaget skickas ut på remiss och den 23 april ska remissyttranden inkommit till stadgegruppen. Den 28 maj väntas Karnevalsorganet fatta beslut om ny stadga.
– Nu börjar vi om och fokuserar på att ta fram en väl förankrad stadga, säger Oskar Styf.

Bredare förankring
Björn Johansson, festmästare i karnevalskommittén för 2014 års Lundakarneval, är lättad över beslutet.
– Vi tycker det är ett välgrundat beslut. Från karnevalskommitténs sida tror vi att man kan få till ett bättre stadgeförslag med mer förankring i studentlivet, säger han.