Nationerna blir bättre på alkoholserveringen

- in Nyheter

Trots att 2014 hade flera större evenemang minskar antalet anmärkningar på nationerna från tillståndsenheten på Lunds kommun. Enda plumpen i protokollet är Kristianstads nation som nu riskerar en varning.

Annika Landfors är chef för tillståndsenheten i Lunds kommun. Foto: Kalandranis Dimitris
Annika Landfors är chef för tillståndsenheten i Lunds kommun.
Foto: Kalandranis Dimitris

På bara några år har något hänt bland Lunds nationer. Trots ett relativt jämnt antal besök från tillsynsenheten har antalet anmärkningar minskat rejält. 2014 gjordes 15 anmärkningar vilket kan jämföras med genomsnittet de senaste nio åren som ligger på drygt 28 anmärkningar per år.

För att få ner antalet anmärkningar på nationerna har tillståndsenheten bland annat satsat på utbildningar om alkohollagen och ansvarsfull alkoholservering. De har även ökat tillsynsbesöken som de ofta gör tillsammans med polisen.
– Utan att ha statistiken framför mig vill jag påstå att vi har färre anmärkningar än för ett antal år sedan, det har sett bra ut de senaste åren. Det tog lite tid att nå fram till studenterna. Nu tycker jag att vi börjat se resultat, säger Annika Landfors, tillståndschef på Lunds kommun.

Brandsäkerheten bättre
2014 var också året då nationerna kom till rätta med 2013 års problem med brandsäkerheten.
–  Då kunde det vara blockerade utrymningsvägar, trasiga nödutgångsskyltar och i ett fall hade man en fest i en lokal som inte var tillåten att använda, utifrån räddningstjänstens bedömningar. Det var rätt allvarliga incidenter. Men vi har gjort en uppföljning tillsammans med räddningstjänsten under 2014 och nu har det sett betydligt bättre ut, säger Annika Landfors.

Antalet anmärkningar under perioden 2009-2014. Grafik: Felicia Green.
Antalet anmärkningar under perioden 2009-2014. Grafik: Felicia Green.

Öl i kaffekoppar
Den enda plumpen i ett annars relativt rent protokoll anser hon är en incident på Kristianstads nation i november förra året. Under tillståndsenhetens besök stötte de på personal som bland annat drack öl ur kaffekoppar och berusat dansade i serveringsställets kök. Tillståndsenheten fann även alkohol I lokalen som inte tillhörde nationen.
– Bara det att man 2014 stöter på människor som inte är nyktra när de arbetar är vi väldigt förvånade över. Det tror vi att alla studentverksamheter är fullt medvetna om, att det är viktigt att vara nykter när man arbetar. Även om det är ideellt, säger Annika Landfors.

Föreslår en varning
På Kristianstads nation har de vidtagit åtgärder efter händelsen. Enligt nationens kurator, Madeleine Forsberg, har de bland annat satt in fler resurser och sett över nationens policy. Nu tar till exempel inte nationen längre in externa jobblag och två förmän ska alltid finnas på plats under uthyrningar.

Utredningen pågår fortfarande men tillståndsenheten har föreslagit att Kristianstads nation ska få en varning då socialnämndens myndighetsutskott avgör ärendet avgörs 9 februari.
– Vi är nöjda med det och vi ska göra ett bra jobb så att det inte händer igen, säger Madeleine Forsberg.

Flera varningar leder till förlorat tillstånd att servera alkohol, men att Kristianstads nation skulle förlora sitt tillstånd är enligt Annika Landfors inte särskilt troligt.
– Det har aldrig hänt att en nation förlorat sitt tillstånd. Det har bara varit varningar och ibland erinran, vilket är en lindrigare form av varning.

När på året tillståndsenheten besöker nationerna. Grafik: Felicia Green
När på året tillståndsenheten besöker nationerna. Grafik: Felicia Green