Förseningar mer regel än undantag

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Problemet med försenade examensbevis är inte ovanligt. Under 2014 lämnades mer än hälften av alla examina ut senare än utlovat.

Sebastian Ekberg är inte ensam. Examensutfärdanden som går över tiden är snarare regel än undantag. Hela 51 procent av de begärda examensbevisen under 2014 lämnades inte ut inom ramen för de 30 arbetsdagarna.
– När det är studentens rättighet att få sitt examensbevis inom 30 arbetsdagar, borde det också lämnas ut inom 30 dagar, säger studentombudet Petra Holst.

Problem med underbemanning
Anledningen till förseningarna är många. Underbemanning, ett svåruppskattat antal begärda examensbevis och för högt ställda krav.
– Hälften av examensansökningarna ska inte få gå över tiden. Men vi är inte tillräckligt många som jobbar med detta för att hålla kön kort. Många fall tar också längre tid än beräknat, säger Daniel Huledal, avdelningschef för student och utbildning vid Lunds universitet.
Bör universitetet inte informera om det tar längre tid än sagt?
– Jo, det är rimligt. Vi har länge diskuterat hur vi ska jobba med detta, säger han.

Lunds universitets studentkårers ordförande Oskar Styf ser allvarligt på att universitetet inte håller vad de lovar.
– Förseningarna kan ställa till med mycket oreda. Vi ligger på universitetet för att de ska lösa problemet, säger Oskar Styf.
Hur?
– Vi har velat underlätta utfärdandeprocessen genom att universitetet ska förbereda så mycket som möjligt och kunna effektivisera arbetet. De ska titta på det, men längre än så har ärendet inte kommit, säger han och lägger till:
– Vi har också försökt få universitetet att förbättra kommunikationen om att det faktiskt kan ta längre tid än de uttalade 30 dagarna.

Petra Holst arbetar som studentombud. Foto: Lukas J. Herbers
Petra Holst arbetar som studentombud.
Foto: Lukas J. Herbers

Informationsskyldighet
Många studenter har planer som står och faller med examensbeviset – vid ansökan om stipendier, masterutbildningar och arbete. Därför bär universitetet en informationsskyldighet om de inte håller vad de lovat.
– Universitetet måste informera studenten om examen inte kommer komma i tid. Studenten ska kunna förhålla sig till det, säger Petra Holst.
Vad kan man då som student göra?
– Universitetet kan ta fram intyg om att examensansökan ser bra ut och så kan studenten senare komplettera med examensbeviset. Det är väldigt viktigt, säger hon.

Kontakta universitetet
Men det behöver inte gå så långt. Det finns åtgärder man som student kan vidta för att undvika ett försenat examensbevis.
– Först och främst ska man kontakta universitetet och göra klart att man behöver få sitt intyg inom de 30 arbetsdagarna. Det är alltid bra att höra av sig för att se hur processen ser ut. Det ska inte vara osäkert, men det är det, säger Petra Holst.