Dagdrömmar på nationalekonomin

- in Nyheter

Illusionen av en perfekt marknad

Linjära funktioner
Där K alltid är konstant

Inga störningar
Inga subventioner
Bara ett vackert matematiskt samband
I min perfekta marknad

K är konstant
X är variabel

Variabeln varieras inte
Byts inte ut
Tas inte bort
Inget förändras

Producenten producerar
Konsumenten konsumerar

K är konstant
Jag är kär konstant
I min illusion av en perfekt marknad

 

Varje vecka publiceras en dikt på Lundagårds Kulturblogg.