Hjälp på traven för fler studieplatser

- in Nyheter
@Annika Skogar

Nya resursfördelningsbeslut och hyresbidrag till fakulteterna. Det var några av de punkter som togs upp under fredagens universitetsstyrelsemöte.

När regeringens budget föll i december blev det bekymmer även för universitetet. Alliansens budget gav 22 miljoner mindre än vad universitetet räknat med.
– Det har resulterat i att vi fått göra vissa omfördelningar, säger Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet.

En större andel av de kvalitetspengar som delats ut till utbildningar som av Universitetskanslerämbetet anses hålla ”mycket hög kvalitet” kommer nu att tillfalla universitetet gemensamt, istället för till enskilda fakulteter.
– Det här är en lösning som vi alla är överens om, säger Torbjörn von Schantz.
Kommer studenterna märka att universitetet fått 22 miljoner mindre än beräknat?
– Nej, det hade gjort det om vi valt att spara in men eftersom vi nu omfördelar istället kommer det inte märkas.

Behov av fler studieplatser
En annan punkt på styrelsemötet var lokalförsörjningsplanen för 2015. Den presenterar en lägesbeskrivning och redogör för behovet av nya renoveringar och utbyggnader på universitetet. I årets plan tas det bland annat upp behovet av av nya studiemiljöer på Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten och nya lokaler för Musikhögskolan.
– Vi har nu gett klartecken för de ekonomiska förutsättningarna för de här renoveringarna, säger Lars Ljungälv, styrelseordförande.

På Ekonomihögskolan handlar det om tillbyggnad för mer studieplatser och på Samhällsvetenskapliga fakulteten finns planer på ett nytt studiecentrum.
– Behoven som finns innebär stora kostnader för fakulteterna så de kommer att få en viss ersättning från universitetsgemensamma medel, säger Lars Ljungälv.

 

Universitetsstyrelsen

  • Styrelsen är universitetets högsta beslutande instans.
  • Universitetsstyrelsen består av rektor, åtta allmänrepresentanter utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande, tre lärare och tre studenter.