DEBATT: ”Fyra förslag för studiero”

- in Debatt

Studenter måste få mer ekonomisk trygghet. Vänsterpartisten och riksdagspolitikern Wiwi-Anne Johansson ger i en debattartikel fyra förslag på hur studenternas ekonomiska trygghet kan förbättras.

Ibland är det svårt att koncentrera sig på studierna. Man vet att man borde tentaplugga, men sitter istället och tittar på klipp med söta katter. Vi politiker kan inte göra något åt sådana distraktioner. Men vi kan undanröja andra hot mot koncentrationen. Med bättre ekonomisk trygghet för studenter följer bättre studiero. 

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har i flera år funderat över hur vi kan förbättra trygghetssystemen. Idag presenterar den sina slutsatser. En av de frågor vi diskuterat är arbetslöshets- och sjukförsäkringens bristande anpassning till den verklighet studenter lever i. Ett bra förslag är att studenter ska kunna vara sjukskrivna på deltid. Men det räcker inte. Även om denna förändring genomförs kommer studenter fortsätta ha en mycket sämre ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet än de som arbetar. Därför har jag som Vänsterpartiets ledamot i utredningen reserverat mig och föreslagit ytterligare förbättringar.

Ett problem idag är att studenter bara kan vara sjukskrivna på heltid och då med en lång karenstid. Utredningen föreslår att studenter med särskilda skäl ska kunna vara sjukskrivna på deltid med en sammanlagd heltidsersättning inom studiemedelssystemet. Tyvärr föreslår den inte kortare karenstid än dagens 30 dagar, vilket Vänsterpartiet menar är för lång tid.

  •  Halvera karenstiden från 30 till 15 dagar. Studietakten är hög och att vara sjuk 30 dagar kan göra det svårt att komma igen och att då stå hela risken själv kan vara ödesdigert för den enskilde studenten.

Ett annat problem är att arbetslöshetsförsäkringen inte täcker studenters behov av försörjning mellan studier och arbete och under studieuppehåll. Vänsterpartiet menar att även studerande ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen är en samhällelig försäkring mot effekterna av arbetslöshet. Då är det rimligt att utgå från en definition av arbetslöshet som innebär att man är arbetslös om man saknar samt söker arbete – inte enbart att man har haft och sedan förlorat ett arbete.

  •  Återinför arbetslöshetsersättning till studenter i samband med studieuppehåll som omfattar mer än 45 dagar. Studenter bör kunna få arbetslöshetsersättning under sommaren.

Nyutexaminerade akademiker befinner sig ofta i en gråzon efter avslutade studier. Enligt kommittén kan en s.k. skyddstid efter avslutade högskolestudier vara ett sätt lösa detta, exempelvis genom ett s.k. matchningslån. Vänsterpartiet är kritiskt till idén med matchningslån, eftersom det innebär att kostnaden för arbetslösheten läggs över på den enskilde studenten. Utbildning är en investering för såväl individen som för samhället. Kostnaden för nyutexaminerade, arbetslösa studenter bör därför bäras av samhället gemensamt.

  •  Vidga ingången till arbetslöshetsförsäkringen. Det är rimligt att kunna kvalificera sig till arbetslöshetsersättningen via studier och en karenstid på tre månader.

Kommittén resonerar kring studier som överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen, men kommer inte med några konkreta förslag. Kommittén konstaterar att två åtgärder skulle göra den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen mer anpassad för studerandegruppen: dels en utökning av den överhoppningsbara tiden till 6 år, dels ett borttagande av åldersgränsen på 25 år. Vänsterpartiet har konkreta förslag:

  •  Gör även halvtidsstudier överhoppningsbara, på samma sätt som sjuk- eller föräldrapenning på halvtid. Den som av olika skäl väljer att studera på deltid ska inte straffas ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Wiwi-Anne-Johansson.pressbildDen bristande ekonomiska tryggheten för studenter har utretts flera gånger. Nu är det dags att gå från ord till handling.

 

Wiwi-Anne Johansson
Vänsterpartiet
Ledamot i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen