Fortsatt bara godkänt för biomedicinstudenter

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Masterstudenterna i biomedicin får nöja sig med ett G. Vid ett extrainsatt möte av Biomedicinska utbildningsrådet slog studenterna fast att en graderad betygsskala inte var att föredra.

Det biomedicinska programmet vid Lunds universitet håller på att genomgå en omstrukturering. En ny utbildningsplan utformas och gamla strukturer ruckas på. En av de som diskuterats är betygsättningen av programmets masterstudenter.

Malin Fredén Axelsson är ordförande för Medicinska föreningen. Foto: Privat
Malin Fredén Axelsson är ordförande för Medicinska föreningen.
Foto: Privat/Andrea Ahlfont

Studenterna tydliga
Det är just nu bara möjligt för studenterna att få godkänt och icke-godkänt och röster har höjts mot en graderad betygsskala. Men när Biomedicinska utbildningsrådet, BUR, kallade till ett extrainsatt möte med studenterna var åsikterna tydliga.
– Studenterna kände att det inte finns en tillräcklig stark grund att stå på för att examinera med graderade betyg. De anser att den pedagogiska kompetensen och vanan inte finns och vill inte flytta tanken från kvalitet till kvantitet, säger Medicinska föreningen Lund-Malmös ordförande Malin Fredén Axelsson.

MF överens med studenterna
Därför blir det inte heller någon graderad betygsskala för masterstudenterna på Biomedicinska programmet. Malin Fredén Axelsson är inne på samma spår som studenterna:
– I detta skedet finns det andra saker att prioritera. Det känns onödigt att gå in på ett område just nu där man inte har rätt pedagogisk kompetens. Förlusterna hade varit mycket större än vinsterna.

Ograderade betyg problem internationellt
De studenter som ändå ville se en förändring var oroade för den uteblivna möjligheten att sticka ut. Den ograderade betygsskalan kan ligga dem i fatet när de ska söka internationella utbildningsprogram. Då räknas nämligen ett godkänt bara som ett godkänt – oavsett betygsskala i landet.
– En del studenter vill kunna visa att de är duktigare än andra, men de är få. Masterstudenterna kan få problem i den internationella konkurrensen, säger Malin Fredén Axelsson.

Beslutet skrivs nu in i kursplanen och kommer att gälla tills vidare. Om opinionen förändras framöver, finns möjligheten till ett nytt ställningstagande.
– Om studenterna känner ett behov av det, kan de ta upp frågan igen om några år, säger Malin Fredén Axelsson.