Rekordmånga tar studiemedel

- in Nyheter

2014 hade Centrala studiestödsnmämnden, CSN, utbetalningar på 25,7 miljarder kronor. Det är ungefär en miljard kronor mer i utbetalningar än föregående år.

Klas Elfving är presschef på CSN. Foto: Privat
Klas Elfving är presschef på CSN.
Foto: Privat

Aldrig har så många tagit så mycket studiemedel. Enligt Centrala Studienämndens, CSN, årsredovisning har rekordmånga studenter sökt lån för universitets- och utlandsstudier. På Lunds universitet visar siffrorna dock att antalet studenter som söker studiemedel inte ökat lika markant i jämförelse med CSN:s årsredovisning. Tidigare har fler sökt sig till universiteten bland annat på grund av osäker arbetsmarknaden för ungdomar. Är en ökad andel studenter orsaken bakom de höga siffrorna?
– Vi har dragit en parallell till det svåra arbetsmarknadsläget som anledning att fler söker sig till universiteten och stannar där. Men även att det är fler som studerar generellt i dagsläget. Stora ungdomskullar har tagit studenten och börjat med eftergymnasiala studier, säger Klas Elfving, presschef på CSN.

Var sjätte skuldsatt
I Sverige har var sjätte person studieskulder. Tillsammans har dessa 1,5 miljoner människor en skuld till CSN på 202,3 miljarder kronor. Under 2014 betalades det ut studiemedel till sammanlagt 482 000 studenter och då är både universitets-, högskole- och komvuxstudenter inräknade. 33 700 studenter studerade utomlands. Av dessa 482 000 studenter var det 28 546 på Lunds universitet som tog studiemedel.
Vad blir effekten av att studenterna tar så mycket lån?
– Det är upp till var och en att besluta sig för hur mycket man vill låna. Nu när lånedelen av studiemedlet har höjts så kommer den genomsnittliga individuella skulden bli högre.
– Ränteläget just nu är väldigt gynnsamt. Den ligger på 1,0 procent, och så lågt har det aldrig varit, säger Klas Elfving.