Förtränga, förstöra

- in Nyheter

Och så dansar ni vidare
Runt problemen
Vågar inte sluta
Vet inte vad som händer
Om dansen tar slut

Vem är det som för?
Så svårt att avläsa
Föra eller följa
Eller lämna
Sluta

Snälla
Sätt inte upp håret
Det gör det bara värre

Du ser
Att hon inte ser
Du vet
Att hon vet
Att du inte ser

Struntar i det

Och så dansar ni vidare
Runt problemen
Förbi lösningarna
Och så låtsas ni igen
Och igen
Att musiken aldrig
Slutar

Tystnaden
Förstör

Varje vecka publiceras en dikt på Lundagårds Kulturblogg.