Studenter ska ha råd att bli föräldrar

Den student som bland böcker och bildning även finner kärleken ska inte tvingas välja mellan examina och familjeliv, skriver utbildningspolitiska krönikören Hanna Håkanson.

Vad tar man egentligen med sig från universitetet efter sina studieår? Som juriststudent är det uppenbara svaret ändlösa ramsor av paragrafer och prejudikat, men en högre utbildning är så mycket mer än den materiella kunskap vi panikslaget trycker in i huvudet under vargtimmen innan tentan.

Vid sidan om kreativt tänkande och bildningsideal innehåller studietiden för många också flera rent mänskliga aspekter. En nyligen genomförd studie visade att det mycket uppskattade Erasmusprogrammet gett upphov till en miljon bebisar runtom i Europa. Även om ”bebisar” inte är det uppenbara svaret för de allra flesta på frågan vad man tar med sig från studietiden, så är det en realitet att många studenter blir föräldrar under sin studietid.

Som student är man i mångt och mycket väldigt flexibel, men kraven från CSN är tuffa och inkomsten låg. Så hur ser egentligen möjligheterna ut att bli förälder innan examen? Eftersom CSN inte räknas som sjukpenninggrundande inkomst måste den som inte arbetat innan sin studietid klara sig på grundnivån i föräldrapengen, vilket utgör cirka 60 procent av studiemedlet. Som jämförelse så får den som arbetar ut ca 80 procent av sin lön i föräldrapenning. Den parlamentariska socialförsäkringsutredning, PFSU, som presenterades den 2 mars efter fem års arbete föreslår ingenting om hur studenter ska sluta missgynnas i förhållande till förvärvsarbetande. Detta är en stor besvikelse.

Att studenter, som redan lever på väldigt låg inkomst, förväntas klara sig med ännu mindre pengar än alla andra när de blir föräldrar är cyniskt och orealistiskt. Att göra CSN sjukpenninggrundande är inte en mirakellösning, men ett stort första steg på vägen.

Trygghetssystem ska vara neutrala inför människors livsval. Den student som bland böcker och bildning även finner kärleken ska inte tvingas välja mellan examina och familjeliv. Ska Sverige kunna hävda sig som kunskapsnation måste dessa gå att förena.