Avveckla Akademiska hus

Låt utbildningsanslagen gå till utbildning och inte tillbaka till finansdepartementet. Det skriver utbildningspolitiska krönikören Hanna Håkanson.

De flesta som vistas på eller runt universitetet är idag rörande överens om att många utbildningar håller alldeles för låg kvalitet. Det är inte heller ifrågasatt att mer resurser måste till för att vända en negativ utveckling och för att utbildningsåren ska ge mer än ett fint examensbevis. Varifrån dessa resurser ska komma är dock mer oklart.

Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck och att gå den väg med studieavgifter som andra debattörer har föreslagit kommer bara ytterligare att öka snedrekryteringen till en högskola som redan idag är alldeles för homogen.

Ett effektivare förslag är att bättre utnyttja de resurser som redan finns. Ett pengaslukande monster i sammanhanget är Akademiska hus, ett statligt ägt aktiebolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid universitet och högskolor. För detta gjorde bolaget för räkenskapsåret 2014 så mycket vinst att det lämnade utdelning till staten på 1,374 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att hela kostnaden för grund- och vidareutbildningen på Lunds universitet år 2015 är budgeterat till cirka 1,8 miljarder kronor.

Det är alltså nära kostnaderna för ett helt universitet som på grund av ockerhyror går tillbaka ner i fickorna på finansdepartementet. Detta är pengar som istället skulle kunna användas till exempelvis fler lärarledda timmar, breddat kursutbud, pedagogisk utbildning för undervisande lärare samt breddad rekrytering.

Genom att återföra fastigheterna till universiteten skulle lärosätenas autonomi öka och ockerhyrorna upphöra. Då skulle de medel som anslås för högre utbildning faktiskt kunna gå till utbildning och inte enbart cirkulera tillbaka till finansdepartementet. Med eget kapital skulle universiteten kunna göra egna satsningar som är nödvändiga för ett världsledande lärosäte och beroendet av politikens nycker skulle minska.

Staten ska inte via finansdepartementet tjäna pengar på att urholka utbildningen.
Lägg ner Akademiska hus och lämna tillbaka lokalerna till universiteten!