Dumburken lever vidare

Ha kvar TV:n och inför Video on Demand. Nu har de boende på AF Bostäders medievanor kartlagts.

Som Lundagård tidigare rapporterat har AF Bostäder planerat att utreda sina hyresgästers mediekonsumtion. Sagt och gjort. Nu är undersökningen klar och intresset bland de boende att ha kvar de klassiska TV-kanalerna och samtidigt använda, Video on demand, VOD, är stort.
– Vi kan dra slutsatsen att konsumtionsmönstret ändrats väldigt mycket på bara sju-åtta år. Vi håller ständigt på och diskuterar detta och nu har vi underlag för att kunna göra en analys längre fram i tiden, säger Henrik Krantz, verkställande direktör på AF Bostäder.

Kommer ni köpa in Video on demand?
– Det finns ingen lösning idag som gäller för tio år framåt. Vi följer marknaden och ser vad vi kan bidra med och för löpande samtal med olika företag om vilka sorts tjänster vi kan köpa, säger han.

Inte säkerställd
Undersökningen gjordes av konsultbolaget Lunicore som skickade ut en mejlenkät och genomförde elva djupintervjuer. Dessutom bollades idéer genom en fokusgrupp på elva studenter över Facebook. Av de 17 730 studenter som fick mejlenkäten svarade bara drygt åtta procent, vilket gör att den inte är statistiskt signifikant.
– Mejlenkäten skickades ut till alla nuvarande boende och de som står i kö hos AFB, och vi fick helt klart flest svar från de nuvarande hyresgästerna, säger Niklas Olsson, konsult på Lunicore och en av de som gjorde undersökningen.

Är undersökningen tillförlitlig?
– Känslan är att den gav en tillförlitlig bild. Det var många som svarade i absoluta tal. Men vi gjorde även djupintervjuer med några slumpvis utvalda som svarade på enkäten och hade även en fokusgrupp för att få mer underlag, säger Niklas Olsson.
Vilka slutsatser tycker du AF Bostäder ska dra av rapporten?
– Det tydligaste är att studenterna inte är redo för en utfasning av den vanliga TV:n. Det chockade mig lite, att så många hade ett slags nostalgiskt värde i TV:n. Nu har AFB torrt på fötterna när de tar beslut, säger han.

Henrik Krantz, VD för AF Bostäder.  Foto: Pressbild
Henrik Krantz, VD för AF Bostäder.
Foto: Pressbild

Stor valfrihet
Även Henrik Krantz lyfter fram bredden på rapporten när frågan om dess statistiska säkerhet kommer på tal.
– Det är vad vi har att förhålla oss till . E-postundersökningen är ju kompletterade med fokusgrupp och djupintervjuer, säger han.

Vilka slutsatser kan ni dra av undersökningen?
– Studenterna vill ha stor valfrihet och inte tvingas på en specifik tjänst eller lösning.
Men de boende har ju tidigare tvingats använda samma internetleverantör?

– Det där är en helt annan tjänst. Vi vill erbjuda våra hyresgäster den bästa kapaciteten utan att det kostar mer, och Bredband2 har en sådan lösning för oss.
– Jag är fullt medveten om att det finns studenter som är av en annan uppfattning, men de är förhållandevis få. De som inte gillar det gör det mest av principiella skäl, säger Henrik Krantz.

Vilka konkreta åtgärder som vidtas efter rapporten är för tidigt att säga nu, enligt Henrik Krantz.
– Vi ska träffa leverantörer och diskutera olika lösningar. Medielandskapet ändras konstant, så vi är försiktiga med vad vi investerar pengarna i, säger Henrik Krantz.