DEBATT: Frågan om pedagogik är väl förankrad

- in Debatt

Sveriges förenade studentkårer har stöd i frågan om pedagogik i högskolan. Det skriver SFS i en replik till Ludvig Sundins debattartikel.

Det är glädjande att Sveriges förenade studentkårers (SFS) rapport har väckt debatten om pedagogik i högskolan till liv. Rapporten följer de beslut som fattades av förra årets fullmäktige och bygger vidare på tidigare arbete i frågan. Nu vill vi fortsätta driva frågan ett år till!

Att SFS släpper rapporter i olika frågor är en del av vår ordinarie verksamhet. Förra året släpptes två rapporter; en om internationalisering och en om sjukförsäkringen. Årets rapport om pedagogik följer de beslut som förra årets fullmäktige fattade när verksamhetsplanen för 2014/2015 antogs.

Bakgrunden till rapporten är en undersökning som gjordes våren 2012 bland SFS medlemskårer där de svarade att pedagogik var den viktigaste faktor för god utbildningskvalitet. Frågan har även diskuterats på såväl höstens som vårens medlemsmöten. Med detta sagt är frågan om pedagogik väl förankrad bland SFS medlemsorganisationer.

I rapporten ställs tre krav: att all undervisande personal ska ha en pedagogisk utbildning, att det ska finnas lärosätesövergripande system för pedagogisk meritering samt att det ska etableras en myndighet med särskilt ansvar för högskolepedagogik. Dessa krav fanns med redan i en tidigare rapport om pedagogik som släpptes våren 2013 och har drivits av SFS sedan dess.

Vi vill dessutom fortsätta det nu påbörjade arbetet och har därför föreslagit fullmäktige som äger rum i Trollhättan att pedagogik ska vara nästa års fokusfråga. Syftet med att låta fullmäktige besluta om vilken fokusfråga SFS ska driva är att stärka medlemmarnas inflytande.

När det gäller resurstilldelning delar vi uppfattningen att det också är en viktig fråga, kanske särskilt i koppling till förutsättningar för pedagogisk utveckling. Vi ser ingen motsättning mot att driva frågan om pedagogik och arbeta för mer resurser till högskolan. Vi ser fram emot att föra diskussionen om båda dessa frågor under helgens fullmäktige!

Styrelsen för Sveriges förenade studentkårer (SFS) 2014/2015
Rebecka Stenkvist, ordförande
Johan Alvfors, vice ordförande
David Olander, Elin Melander, Elisabeth Johansson Hallin, Ella Brodin, Emma Nilsson, Eric Lennerth, John Edström, John Spjuth, Lena Möller, Lorraine Jonis, Louise Hammar , Rebecka Vilhonen, Villhelm Hultgren

Detta är en replik på Ludvig Sundins debattartikel: ”SFS agerar utan mandat från kårerna”.