”Spårvägsutbyggnaden kan vara klar 2018”

- in Nyheter

Hallå där… Emma Berginger, miljöpartist och vice ordförande i kommunstyrelsen, som nu fått veta att Trafikverket medfinansierar spårvägen i Lund.

Vad innebär Trafikverkets infrastruktursatsning för spårvägsprojektet?
– Trafikverket föreslår att Lunds kommuns spårvägsprojekt ska få medfinansiering. En medfinansiering är nödvändig för att vi ska kunna genomföra spårvägssatsningen.

Hur mycket får Lund av pengarna?
– Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor per år de kommande åren till medfinansiering genom så kallade stadsmiljöavtal. Lund ansöker om 367 miljoner kronor. Trafikverket har sagt att hela det ansökta beloppet uppfyller kriterierna för stadsmiljöavtal.

När hoppas du att projektet står klart?
– Den här typen av projekt tar tid, därför är det viktigt att vi kommer igång så snart som möjligt. Ju tidigare vi får besked, desto tidigare står det klart. Spårvägsutbyggnaden kan vara klar 2018/2019.

Hur kommer övrig trafik att påverkas?
– Bygget kommer att ske etappvis och övrig trafik i området kommer såklart att påverkas, bussarna som går i stråket behöver ledas om. Det är viktigt att komma ihåg att busstrafiken fortsatt är en viktig del av Lunds kollektivtrafik och vi tittar på möjligheten att införa elbussar inom ramen för projektet Future by Lund.

Hur kommer spårvagnen att underlätta transporten?
– Spårvägen utgör en viktig länk i den regionala kollektivtrafiken och underlättar för alla dem som studerar eller jobbar i Lund. Spårvagnen kommer att passera nära universitetssjukhuset, LTH, Kemicentrum, Ekonomicentrum där många studenter rör sig. Med utbyggnaden av Max IV och ESS räcker inte busstrafiken till, inte ens om man sätter in fler bussar, för då skulle det bli köbildning. En spårvagn tar många fler resenärer än en buss. Som miljöpartist vill jag göra det möjligt för fler att resa med kollektivtrafik istället för med bil.

Hur påverkar satsningen den politiska ställningen i Lund?
– Vi genomför just nu en expertgranskning av alla planer kring spårvägen, en så kallad second opinion. Den ska vara klar i juni och kommer ge svar på om det är något vi kan göra för att förbättra projektet. På så sätt kan de som känner sig osäkra känna sig trygga med att vi väljer rätt lösning.