Med hopp om en ny vår

- in Nyheter
@Tindra Englund

Under årets rektorsuppvaktning fick rektor Torbjörn von Schantz motta både ris och ros. Mycket av riset riktades dock mot regeringens utbildningspolitik. I kampen för gratis utbildning, utökad lärarkompetens och ännu mer mångfald stod studenterna och rektorn eniga. Därför ekade ”Vivat” trots den regntunga himlen.

Ett hundratal personer har samlats vid universitetshuset för den årliga rektorsuppvaktningen. Vissas mössor är ännu skinande vita medan andra gulnat av åren som gått sedan de själva var studenter. 

Med tre bestämda bankningar på dörren påkallar studenterna rektorns uppmärksamhet.

 – Rektor Magnificus, ärade lundensare, Morituri te salutant – Vi som ska dö hälsar dig, med de orden inleder Oskar Styf, ordförande för Lunds universitets studentkårer, Lus, uppvaktningen.

Detta var gladiatorernas hälsningsfras till Cesar innan de stred för sitt liv och Oskar Styf menar att studenterna likt gladiatorerna är där för att strida. För att uttrycka sina åsikter och utvärdera året som gått.
– Vi har det bra här i Lund, och har kanske det starkaste studentinflytandet i världen. Men under det gångna året har det visat sig hur skört detta inflytande är, säger Oskar Styf.

Han uttrycker kårernas stora besvikelse över de ”många rum där studenterna inte släpps in för att delta” och syftar på vad som blivit känt som ”jullovsbesluten”.

Sedan belyser Oskar Styf en rad punkter på vilka Lus anser att det behövs förbättring och förändring: ett slopande av studieavgifter, utökat antal studieplatser, breddad rekrytering, mer mångfald i undervisningen, utökade insatser för kompetensutveckling bland lärare och fler studentbostäder.

Även detta år lyfts doktoranderna upp som en nedprioriterad grupp som Lus anser behöver få mer uppmärksamhet.
– Doktoranderna personifierar universitetets själ. Kopplingen mellan utbildning och forskning. Därför behöver doktorandernas frågor och situation komma upp och diskuteras, säger Oskar Styf.

Det sista kravet som yppas riktar sig likt många av de andra snarare till staten och regeringen än till rektorn.
– Utbildning och bildning är inte gratis och ett utökat antal studieplatser räcker inte, det krävs också mer pengar per student för att utbildningarna ska kunna stå sig internationellt, säger Oskar Styf.

Trots den omfattande kritiken avslutar Oskar Styf sitt tal med en förhoppning om att den nya rektorn ska föra med sig en ny vår till universitetet.
–  Du Torbjörn är ny på jobbet och likt våren för med sig nya löv på träden, för en ny rektor med sig nya blad till universitetet. Nu är våren här, låt oss tillsammans verka för sommar vid universitetet, säger Oskar Styf.

Sedan skallar ”Vivat”, som är latin för ”Hurra!”, och ett trefaldigt leve för rektorn, universitetet och våren.

Efter att Lunds studentsångare framfört ”O hur härligt majsolen ler”. Är det så dags för rektorns försvarstal.

Rektorsuppvaktningen 2015. Foto: Daniel Kodipelli
Rektor Torbjörn von Schantz med universitetsledningen svarar på studenternas kritik. Foto: Daniel Kodipelli

I svarta gympadojor med gröna nylonsnören framför rektor Torbjörn von Schantz sitt tack till alla kåraktiva för det gångna årets arbete. Han intygar att han lyssnat och noga ska beakta de ord som sagts.

Även rektorn ger utbildningspolitiken i Sverige en del ris och även han anser att breddad rekrytering och värnandet om en bra studiemiljö och utbildning är viktiga frågor att arbeta vidare med.
– Resurserna till utbildning har de senaste åren minskat med 15 miljarder, samtidigt som antalet utbildningsplatser nästan har fördubblats. Regeringens satsning på samhällskunskap och humaniora är välkommen men otillräcklig, säger rektor Torbjörn von Schantz.

Som för att illustrera den ökade kylan i vårt land började det regna. Enligt rektor Torbjörn von Schantz behöver landet fler samhällsvetare och personer som på olika sätt är specialiserade på samspelet mellan människor. Människor som kan genomskåda och utmana de allt vanligare förenklade argumentationerna.

Även rektorn är mycket mån om utökad pedagogisk fortbildning för lärarna och lovade att verka för fler statliga stipendier för de som idag tvingas betala studieavgifter.
–  Beslutet att införa studieavgifter är det i särklass sämsta beslut som införts under det senaste … årtusendet, säger Torbjörn von Schantz.

Till sist vädjar han till studenterna att ta hand om varandra.
–  Min önskan är att denna glädjens dag ska vara inkluderande. Alla är inte lika utåtriktade och frimodiga. Våga tala med varandra. Skäms inte för det svåra. Tro en gammal mans ord, att då blir det lättare att bära. Att vara ung är fantastiskt, men ibland svårt, att studera är fantastiskt, men ibland svårt. Våren är fantastisk, dela den med varandra, säger Torbjörn von Schantz.

Regnet droppar på studentmössor och kavajklädda axlar och fanorna blir allt blötare, men magnoliorna är på väg att slå ut, och trots de stundvis tunga orden avlutas uppvaktningen hoppfullt till tonerna av Studentsången.