Dyrare alkoholservering att vänta

Det blir 1000 kronor dyrare för studentorganisationer att servera alkohol när tillståndsenheten föreslår höjda avgifter.

Annika Landfors är chef för tillståndsenheten i Lunds kommun. Foto: Arkiv/Kalandranis Dimitris
Annika Landfors är chef för tillståndsenheten i Lunds kommun.
Foto: Arkiv/Kalandranis Dimitris

Tillståndsenheten i Lunds kommun går runt på avgifter från bland annat serveringstillstånd. Inför kommunstyrelsemötet i morgon har tillståndsenheten lämnat in ett förslag på justerade avgifter för serveringstillstånd.
– Det ställs högre krav i dag och det har skett kostnadsökningar sedan vi justerade avgifterna senast för fem år sedan. För att klara av arbetsbelastningen vill vi anställa en till person på heltid och då måste vi få in mer pengar, säger Annika Landfors, tillståndschef.

Lämplighetsbedömning kostar
Nationer och andra studentorganisationer byter ofta ansvariga för serveringstillstånd och i samband med det gör tillståndsenheten en lämplighetsbedömning med polisen, kreditupplysning och kunskapskontroll i alkoholhantering.

Det är i samband med dessa anmälningar som tillståndsenheten nu vill införa en specifik avgift för studentorganisationer med stadigvarande serveringstillstånd – 5000 kronor per kalenderår, vilket är en lägre kostnad än vad vanligare krögare får betala.
– Det är inte rimligt att nationer och andra studentorganisationer ska jämföras med krögare ekonomiskt. Vi vill att det ska matcha den faktiska kostnaden bättre.
Hur har ni resonerat?
– För att hitta en lösning med de tidigare avgifterna har vi tagit ut en billigare avgift för studentorganisationer. I stället för att betala 8000 kronor då ledningsförhållandena ändrats med mer än 50 procent, har vi tagit ut den lägre avgiften för när ledningsförhållandena ändrats upp till 49 procent, vilket är 4000 kronor. Därför blir den faktiska avgiftsökningen bara 1000 kronor, säger Annika Landfors.
– Vi har även haft ett ärende som legat öppet under året där nationerna kunnat göra alla sina ändringar. Nu blir det en årsavgift för studentorganisationerna i stället för en avgift per anmälan, som andra krögare måste göra, säger hon.

Beslut i maj
Nationerna omsätter hundratusentals kronor per år på sina alkoholverksamheter så någon större påverkan på verksamheten blir inte den eventuella avgiftsökningen. Kommunstyrelsen tar upp ärendet imorgon onsdag 6 maj, sedan är det upp till kommunfullmäktige att fatta beslut den 21 maj.