DEBATT: Öka antalet lärarledda timmar

- in Debatt

Öka antalet lärarledda timmar till tio per vecka på de samhällsvetenskapliga utbildningarna. Det skriver Sofia Larsen och Josefine Qvarfordt från fackförbundet Jusek i en debattartikel.

Oberoende av politisk färg har regeringen under mer än 20 år inte fullt ut kompenserat universitet och högskolor för deras ökade kostnader, främst i form av löner och lokaler. Därför ligger dagens resurser per student ungefär 20 procent under den nivå som slogs fast i början av 1990-talet. Nu krävs en rejäl kvalitetssatsning, särskilt i form av fler lärarledda timmar och mindre undervisningsgrupper.

I en kunskapsintensiv och globaliserad ekonomi blir akademisk utbildning allt viktigare för Sveriges konkurrenskraft. Utan välutbildade och kreativa medarbetare lyckas inte svenska företag sälja sina allt mer komplexa produkter på världens marknader.

Detta är en självklarhet som ofta glöms bort i samhällsdebatten. I stället riktas alltför mycket fokus på omfattningen av den högre utbildningen. Antalet studieplatser är självklart viktig, men vi måste också diskutera den högre utbildningens kvalitet.

Som ett fackligt akademikerförbund för samhällsvetare har Jusek länge drivit frågan om kvaliteten i den högre utbildningen. Inte minst beror detta på att resurserna per samhällsvetenskaplig student har urholkats sedan 1990-talet och ligger i dag långt under den ambitionsnivå som slogs fast när dagens resurstilldelningssystem sjösattes för 20 år sedan.

Som en konsekvens av detta har undervisningsgruppernas storlek växt och antalet lärarledda undervisningstimmar är mycket lågt. När Jusek för fem år sedan genomförde en första nationell undersökning om lärarledd tid visade det sig att de samhällsvetenskapliga utbildningarna i genomsnitt erbjöd så lite som åtta lärarledda timmar i veckan.

I vår nya undersökningar framgår det att antalet lärarledda timmar på samhällsvetenskapliga utbildningar står och stampar på åtta per vecka. Hela 20 procent av studenterna har så lite som fyra eller färre lärarledda timmar per vecka. Trots de satsningar på samhällsvetenskapliga utbildningar som statsmakten har genomfört har, med andra ord, inte antalet lärarledda timmar ökat.

Jusek menar att alla studenter borde erbjudas minst tio lärarledda undervisningstimmar per vecka. Det skulle inte bara bidra till ett bättre och mer effektivt lärande, utan forskningen visar även att fler lärarledda timmar innebär att det totala antalet timmar studenterna lägger på sina studier ökar.

Det behövs. Vår undersökning visar att en majoritet av de samhällsvetenskapliga studenterna lägger ner 30 timmar eller mindre per vecka på undervisning och självstudier. Studenter gör en stor investering genom att läsa en högre utbildning och ska kunna förvänta sig att få utbildning av hög kvalitet.

Juseks beräkningar visar att det skulle kosta regeringen drygt en miljard kronor per år att öka antalet lärarledda timmar till tio per vecka på de samhällsvetenskapliga utbildningarna. Men ska vi stärka vår position som kunskapsnation i en global ekonomi måste dessa kvalitetssatsningar göras under kommande år. För att verkligen göra skillnad måste resurserna till den akademiska utbildningen kraftigt stärkas.

DQ6Q3197Sofia Larsen
ordförande Jusek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefine-QvarfordtJosefine Qvarfordt
ordförande Juseks studerandesektion