Eduroam kopplar upp

- in Nyheter

Eduroams brister har kartlagts av Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola, TLTH. Nu lovar Lunds datacentral, LDC, bättring.

Eduroam är ett samarbete mellan ett flertal universitet och högskolor runt om i världen, där studenter enkelt ska kunna koppla upp sig till trådlöst internet på campusområden.

Micaela Bortas är vice kårordförande med studiesocialt ansvar på Teknologkåren. Foto: TLTH
Micaela Bortas är vice kårordförande med studiesocialt ansvar på Teknologkåren. Foto: TLTH

Lundastudenter ska alltså kunna koppla upp sig på exempelvis Uppsala universitets internet. Dock har uppkopplingen inte alltid fungerat som den ska, och studenter har problem att komma in på internet.
– Vi har fått klagomål från studenter där internet antingen fungerar dåligt eller inte alls. Det påverkar studierna negativt och är ett stort problem, säger Micaela Bortas, vice kårordförande på TLTH.

Därför valde TLTH att uppmärksamma problemet för LTH:s infrastrukturberedning.
– Så vi skickade ut en enkät för att få mer exakt information, och fick stort gensvar. Det är ett hett ämne som gjort många studenter uppröra, säger Micaela Bortas.

Hur tycker du själv att uppkopplingen fungerar i dag?
– Jag har absolut upplevt problem med Eduroam, och det har gått ut över mina studier. Det spelar ingen roll om det finns många studieplatser på universitetet om man inte kan sitta där och studera, säger Micaela Bortas.

Tydligare studentkontakt
Totalt fick Teknologkåren in 734 svar på enkäten. Erik Ekenberg, nätverksspecialist på Lunds datacentral, LDC, tycker det är bra att Teknologkåren har tagit initiativ.
– Det har gjort att vi fått en tydligare kontakt med studenterna, vilket betyder mycket eftersom det ju är de som främst använder sig av Eduroam, säger Erik Ekenberg.

För få accesspunkter
Den långsamma uppkopplingen har vuxit under åren. När trådlöst nätverk började användas på universiteten för flera år sen var det inte lika många som utnyttjade det. Många hade då med sig en egen nätverkssladd.
– I dag använder sig ingen av nätverkssladd längre, och i stort sett alla har med sig laptop, mobil eller surfplatta när de ska plugga. Det finns alltså för få accesspunkter per person för att det ska fungera optimalt, förklarar Erik Ekenberg.

Erik Ekenberg, nätverksspecialist på Lunds datacentral, LDC. Foto: Privat.
Erik Ekenberg, nätverksspecialist på Lunds datacentral, LDC.
Foto: Privat.

Som lösning på problemet har LDC bytt ut alla accesspunkter på Kemicentrum, satt dem tätare och även placerat ut flera än tidigare.
– Processen gick väldigt bra och nu har internet fungerat mycket bättre. Inga klagomål har kommit in hittills sedan utbytet i alla fall, säger Erik Ekenberg.

Arbetet påbörjas
LDC kommer även att påbörja arbetet på Campus Helsingborg och E-huset på LTH eftersom problemen med den trådlösa uppkopplingen där är fler.
– Vi kommer förhoppningsvis att börja installera redan i vår. Sen hoppas vi kunna byta ut alla 1650 accesspunkter på hela universitetet, men i intervaller på 600-700 stycken per år.