Jakten på den försvunna webbplatsen

- in Nyheter
@Lundagård

Det är ekonomisk kris i Sverige och för att utveckla sin webb engagerar Lundagård en arbetslös konstnär. Frågan är dock vilket avtryck tidningen gjorde under sina första stapplande webbår.

I mitten av 90-talet var det lågkonjuktur och kris i Sverige. Mobiltelefonerna var få (och inte smarta), e-postadresser ännu färre och knappt någon var uppkopplad. Många studenter hyrde fortfarande en dator när de skulle skriva uppsats.

I denna verklighet fick Lundagård hösten 1996 sin första riktiga webbplats. Faktiskt som en direkt följd av 90-talskrisen. Det fanns nämligen en speciell arbetsmarknadsåtgärd för arbetslösa kulturarbetare — ALU (arbetslivsutveckling), och redaktionsmedlemmen Jens Quist kopplade ihop den arbetslöse konstnären Tomas Sommergyll med Lundagård. Under några månader fick Sommergyll ALU-praktik på Lundagård för att göra tidningens webbplats.

Illustration: Ebba Berggren, från Lundagård 3/1995.
Illustration: Ebba Berggren, från Lundagård 3/1995.

Den första nätupplagan var inte vad vi i dag menar med en webbtidning. Det var helt enkelt papperstidningens texter utlagda i efterhand och sällan med bilder. Vi tyckte att det räckte bra med att lägga ut det aktuella numrets omslag och Q-teckningen. Så såg det mer eller mindre ut på den här tiden. Aftonbladet brukar till exempel räknas som nättidningspionjär, men började med att enbart lägga ut den månatliga kulturbilagan hösten 1994. De första åren hade Lundagård ingen egen domän, vi insåg helt enkelt inte vikten med det, utan Lundagård låg en bit ner i sidträdet (under ”kårer”) på af.lu.se.

Första numren på webben var nummer 3 och 4 1996, men de lades ut retroaktivt lagom till höstens första nummer. Det finns inte längre minsta spår av dessa publiceringar på nätet. Det tidigaste nummer som går att hitta med internetarkivet Wayback machine är nummer 1/1997. Första numret av Lundagård från 1920 kan vi läsa utan problem, men de första stapplande stegen på nätet är för alltid borta. Det digitala kulturarv vi lämnar efter oss blir fullt av luckor för framtiden.

En sådan lucka är Lundagårds första webbplats. Jag tillträdde som redaktör hösten 1995 och minns att Lundagård fanns på webben redan då Marko Wramén var redaktör (94-95). Varken Marko, de tekniskt bevandrade redaktionsmedlemmarna eller IT-pionjärerna som skötte AF:s webb har något minne av webbplatsen. Alla minns däremot Lundagårds första mejladress (lundagaard@af.lu.se).

yens-wahlgrenFör att forska i webbens ursprung får vi helt enkelt gå till pappret. I mars 1995 finns en notis om att Lundagård fått en e-postadress. Även en webbplats nämns, men först i det följande numret nämns adressen till den. Närmare än så kommer vi inte Lundagårds första avtryck på internet.

Åtminstone vet vi tillräckligt för att hurra lite extra vid 95-årsjubilet för de första 20 åren online!

Yens Wahlgren
Webbredaktör på LTH
redaktör 1995-97