Naturvetenskapliga fakulteten vill ha färre studenter

400 utbildningsplatser riskerar att försvinna från Naturvetenskapliga fakulteten. 

Bo Anders Jšönsson, professor i medicinsk stråŒlningsfysik. Foto: LU
Bo Anders Jšönsson, professor i medicinsk stråŒlningsfysik.
Foto: LU

Under flera års tid har Naturvetenskapliga fakulteten överproducerat studenter. Fakulteten har fått betalt för att utbilda 1600 helårsstudenter, men istället haft en studentskara på 2000. För att bibehålla utbildningskvalitén föreslår nu fakultetsledningen att antalet antagna studenter sänks till hösten.
– Vi har stängt en del kvälls- och distanskurser men det har inte räckt, det måste göras något mer rejält, säger Bo-Anders Jönsson, prodekan med ansvar för utbildning på grund nivå och avancerad nivå.
– Vi får drygt 120 miljoner kronor till vår fakultet men producerar utbildning för drygt 40 miljoner kronor till. Vi har länge haft näsan över vattenytan och för att bibehålla kvaliteten på utbildningen måste vi göra så här, säger han.

Problemen för fakulteten började i samband med Bolognaprocessens införande 2007. Då infördes ett femte studieår vilket utökade antalet studenter. Överproduktionen har pågått sedan dess.

Naturvetarkårens ordförande heter Jesper Sjöström Strobel. Foto: Jens Hunt.
Naturvetarkårens ordförande heter Jesper Sjöström Strobel.
Foto: Jens Hunt.

Hot mot säkerheten
Jesper Sjöström Strobel, Naturvetarkårens ordförande, tycker att att det är helt rimligt att skära ner antalet platser.
– Att det är för stora klasser under laborationer kan utgöra ett hot mot säkerheten i till exempel kemilabbar. Det är inte bra att lärare är överarbetade och därför måste antalet utbildningsplatser smalnas ner, säger Jesper Sjöström Strobel, ordförande för Lunds naturvetarkår.

Fakultetsledningens förslag är skickat till styrelsen för Naturvetenskapliga fakulteten. Beslut ska fattas den 10 juni.