Historiska museet behöver pengar

Det skånska kulturarvet riskerar att skadas och framtida forskning påverkas. Därför begär Lunds universitets historiska museum nu 9,6 miljoner kronor av regeringen till upprustning.

Underbemanning, fulla magasin och mindre utåtriktad verksamhet. Lunds universitets historiska museum är kraftigt underfinansierat och enligt biträdande museichef Sofia Cithio är det svårt att klara uppdraget om att omhänderta arkeologiska fynd.
– Vi har tio miljoner föremål, men ingen konservator. Om vi inte tar hand om de här föremålen kan det skada Skånes kulturarv, säger Sofia Cithio, biträdande museichef på Historiska museet.
– Till exempel riskerar föremål från järnåldern att inte vara bevarade om 30-40 år för att vi inte hinner ta hand om dem på rätt sätt nu. Det påverkar framtida forskning och historieskrivning, säger hon.

Behöver elva tjänster
På Statens historiska museer i Stockholm bedrivs en liknande verksamhet som den i Lund. Där finns 70 anställda som tar hand om tolv miljoner föremål. På museet i Lund arbetar i dagsläget tio personer och museet i Lund får drygt 2 921 000 kronor per år i stöd. Nu begär universitetet att det höjs till 9,6 miljoner kronor om året för att de ska kunna fullfölja sitt uppdrag.
– Vi skulle behöva tillsätta elva tjänster för att kunna tillhanda den service som krävs och anställa specialister inom de olika tidsepoker vi har här på museet, säger Sofia Cithio.

Även universitetets planeringschef Tim Ekberg menar att det behöver skjutas till mer pengar.
– De arkeologiska fynden ska inte fara illa för att de står i icke anpassade magasin. Vi har ett regeringsuppdrag och då ska det finansieras på ett hyggligt anständigt sätt, säger Tim Ekberg.

Universitetets hemställan har nu kommit till utbildningsdepartementet, som ser över hur de ska hantera ärendet.