Bibliotekets bokförvaring behöver bagis – begär behövligt bidrag

22 miljoner kronor. Så mycket back går Universitetsbiblioteket varje år eftersom de ska tillhandahålla pliktexemplar. Nu vill universitetet få mer stöd av regeringen.

Kungliga biblioteket i Stockholm och Universitetsbiblioteket i Lund omfattas av lagen om pliktexemplar. Det innebär att de båda biblioteken måste förvara minst ett exemplar av varje nyutkommen bok och tidskrift. I Lund ska böckerna dessutom kunna skickas på fjärrlån, något som det kostar pengar att hantera.
– År 1993, när lagen infördes, fick vi 500 000 kronor i stöd. Med uppräkning är det drygt 3 miljoner kronor i dag, men vi har beräknat att verksamheten kostar 25 miljoner kronor om året, säger Tim Ekberg, planeringschef på universitetet.
Var kommer de andra pengarna ifrån?
– Resten betalar vi ur egen ficka genom att ta från kärnverksamheten. Forskningspengar och utbildningsanslag till studenter, som skulle kunna gå till fler lärarledda timmar, får i stället täcka upp det här. Det är inte bra, säger Tim Ekberg.

Tio hyllmil böcker
Universitetsbiblioteket hanterar över tio hyllmil böcker och varje år tillkommer drygt 600 hyllmeter med nya titlar. För att rusta upp magasinen och laga skadade böcker så behöver biblioteket mer finansiering.
– Det här är ett nationellt uppdrag som inte är tillräckligt finansierat. Det berör inte bara människor i Lund utan  i hela Sverige eftersom vi har fjärrlån på böckerna, säger Jette Guldborg Petersen, universitetsbibliotekarie på Universitetsbiblioteket.
Vad händer om ni inte får några pengar?
– Verksamheten fortsätter på samma nivå som i dag, men i nuläget lever vi inte upp till kraven i uppdraget från regeringen, säger hon.
Varför tas det här upp först nu?
– Jag tillträdde för tre år sedan, så jag kan inte svara för hur det varit tidigare. Men vi hade det på gång för några år sedan, men då kom det upp andra frågor som universitetsledningen behövde prioritera, säger Jette Guldborg Petersen.

Oklar framtid
Men när det kan bli aktuellt för Universitetsbiblioteket att få extra miljoner är oklart.
– Vi har tagit emot hemställan men ännu inte bestämt hur och när det ska hanteras, säger Helena Mähler Lejon, departementssekreterare på utbildningsdepartementet.