DEBATT: Ett harmlöst förslag

- in Debatt

Lärarnas arbetsbörda ökar och utbildningskvalitén minskar om de ska administrera LADOK också. Det skriver Peter Ericsson, före detta ordförande för Vänsterns studentförbund, i en debattartikel.

I dagarna presenterades en ny åtgärd på Uppsala Universitets hemsida kring att förändra det byråkratiska systemet på svenska universitet. I korthet öppnade detta förslag ut på att examinerande lärare själva skulle sköta administrationen av inrapportering till det statliga studiesystemet LADOK.

Ganska snart höjdes röster från en rad universitetslärare som förhöll sig ytterst kritiska till förslaget. Kritikerna menar att det nya förslaget skulle innebära att lärarnas administrativa börda skulle öka alltmer, samtidigt som det blev mindre tid att förberedda föreläsningar. Följden av detta blir givetvis en minskad utbildningskvalité.

För den som kommer från ett hem med stark studietradition spelar givetvis föreläsningarnas kvalité en mindre roll än för den som kommer från ett hem utan studietradition. Risken är även stor att utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap som idag har starkt begränsat med lärarledd till får ännu mindre tid.

Det bör även här funderas över vilken roll som administratörerna spelar i den löpande förvaltningen och vad deras roll i det nya högskolesystemet blir. Givetvis kommer förslaget att leda till att administratörer rationaliseras bort, samtidigt som studenterna i högre utsträckning blir alltmer beroende av lärare som kanske inte alltid har tid eller vilja att hjälpa studenten.

Farorna med detta förslag, som på ytan ter sig harmlöst, är många. Det är även ett förslag som inte enbart kommer att drabba uppsalastudenter då LADOK är ett centralt statligt system. Resultaten av förslagen blir att lärarnas administrativa börda ökar och att utbildningskvalitén minskar.

PeterEricssonFör de som inte kommer från ett akademikerhem innebär resultatet nya hinder på vägen när den lärarledda tiden minskar, vilket tillsammans med förslag om studieavgifter riskerar att utestänga stora grupper av människor från något av det mest utvecklande man kan ägna sig åt.

Peter Ericsson
Frilansande historiker och f.d ordförande för Vänsterns Studentförbund i Lund

Artikeln har korrigerats efter publiceringen.