LEDARE: Sluta tramsa – välkomna Smålands

- in Ledare
@Kenneth Carlsson

Smålands vill bli en del av Studentlund, men ödet ligger i de andra nationernas händer. Nationerna får inte missa chansen att göra studentlivet mindre exkluderande.

Jag blev förvånad när jag såg att Smålands nation ville bli medlem i Studentlund. Efter fem år är det svårt att erkänna att ha varit inne på ett helt misslyckat spår. Innan Studentlund bildades var Smålands en populär nation att gå med i, i dag har de knappt fler medlemmar än boende i sina hus. Medlemstappet visar att det inte räcker att ha ett brett utbud och unik inriktning.

I skrivande stund finns egentligen inga stadgade hinder för att Smålands ska kunna gå med i nationernas samarbetsorgan Kuratorskollegiet, KK, och därigenom Studentlund. KK ska vara politiskt obunden, men det står inte att medlemmarna i KK behöver vara det.

Knäckfrågan är ändå om Smålands kan släppas in med sin tydliga politiska ställning. Det är vad flera organisationer inom Studentlund diskuterar. Hur tramsigt är inte det? Att kårerna ska uttala sig politiskt är en självklarhet. Och även om ingen nation går ut med klara politiska budskap är flera outtalat nischade. Vissa är miljönördar, andra lockar borgare.

Det egentliga hindret för att Smålands ska släppas in i KK är nog inte politiken, utan nationens attityd. Bland nationerna är det lätt att vara avigt inställda till Smålands med tanke på den kaxiga svansföring som nationen ofta målat upp – friare, viktigare, utan inblandning i borgerliga traditioner. Allt detta är inslag som livar upp i ett studentliv där alla oftast ska vara så lika vänner som möjligt.

I artikeln ”Oklar framtid för Smålands” är KK:s ordförande tydlig med att det är Smålands som får anpassa sig efter de andra nationernas krav. I värsta fall för Smålands skulle det kräva att de gav upp sin kärna: socialismen. Detta eftersom alla nationer och Studentlund ska vara inkluderande och kunna locka alla typer av studenter. Men om Smålands skulle förlora ideologin för att gå med i Studentlund skulle samarbetet i stort inte bli mer inkluderande. Tvärtom än mer homogent och exkluderande. En stor mängd studenter identifierar sig med just Smålands, och att förkasta identiteten vore att även stänga ute dessa studenter.

Det är en sak om en organisation själv väljer att stå utanför Studentlund. Men det borde vara en självklarhet att alla som vill delta ska få en ärlig chans att släppas in. Alla tretton nationer slåss om samma kundkrets. Om tolv av dem går ihop utan att släppa in den trettonde utan orimliga krav börjar vi närma oss kartellverksamhet.

Smålands har tagit ett första steg att närma sig de andra tolv nationerna. Nu är det upp till dem att visa om de välkomnar Smålands, eller ger kalla handen för att markera mot gammalt gnäll. De tolv bör visa att de är bättre än så.

Kenneth Carlsson
Redaktör och ansvarig utgivare