Universitetet tackar alla – utom Smålands

- in Nyheter
@Casper Danielsson

När Lunds universitet ska tacka av studentlivets heltidsaktiva bjuder de in till fest – men alla heltidare får inte komma. Smålands nation är en av de som lämnats utanför. 

Varje år håller Lunds universitet en diplomeringsceremoni för de heltidsaktiva studenterna i Lunds studentliv. Det ska ses som en trevlig gest och ett tack för allt hårt arbete som lagts ner det senaste året.

Likaså i år, då det i tisdags i förra veckan bjöds på högtidlig tillställning i universitetsaulan. Rektor Torbjörn von Schantz delade ut diplom och senare på kvällen bjöds alla heltidsaktiva studenter inom Akademiska föreningen, kårer och nationer till en stor fest.

Eller tja, inte alla. Av tradition får några heltidsaktiva i Lunds studentliv inte något tack av universitetet.

Oskar Styf är ordförande för Lunds universitets studentkårer.  Foto: Jonas Jacobson.
Oskar Styf är ordförande för Lunds universitets studentkårer.
Foto: Jonas Jacobson.

Bygger på gammal praxis
År 2008 togs ett rektorsbeslut om att en diplomeringsceremoni skulle hållas. Samtidigt etablerades en praxis om vilka i studentlivet som skulle diplomeras – och vilka som inte skulle det.
– Praxis har varit att presidium från studentkårerna, Akademiska föreningens förmän, ordförande i erkända studentföreningar och alla nationskuratel är bjudna. Därtill även Akademiska föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkår, säger Oskar Styf, ordförande för Lunds universitets studentkår, Lus.
Det handlar om nästan alla heltidare, då?
– Ja, i princip är det alla heltidare. Detta gör vi varje år, säger Oskar Styf.

De som inte står med på Lunds universitets gästlista är bland annat Smålands nation och tidningen Lundagård.
– Diplomeringsceremonin är inget vi har vetat om finns. Vi på Smålands nation ser gärna att vi blir inbjudna och behandlade på samma sätt som alla andra nationer, säger Edvin Lindström, nationsombud på Smålands nation.

Efter varje diplomeringsceremoni diskuteras och utvärderas konceptet, säger Oskar Styf.
– Det gör vi varje år. Läget i studentlivet ser annorlunda ut i dag än vad det gjorde 2008, även om det inte är så länge sedan. Vi behöver kanske se över hela konceptet: Funkar det som det gör i dag? Vilka ska bjudas in?

Men trots att det utvärderas har Lunds universitet alltså fortsatt att kategoriskt inte bjuda in delar av Lunds studentliv. Carin Brenner är övermarskalk vid Lunds universitet och organiserar alla akademiska högtider, däribland diplomeringsceremonin. Hon hänvisar, som Oskar Styf, till tidigare beslut.
– Det finns ett rektorsbeslut från 2008 som jag följer. Jag tror att man då kanske kollade runt och såg vilka organisationer som ville vara med. Smålands nation ville kanske inte vara med, säger Carin Brenner.
Är det verkligen upp till universitetet att välja bland vilka heltidare som ska få beröm för sina insatser?
– Jag utgår ifrån att man fattade det beslutet utefter vilka som då ville vara en del av diplomeringsceremonin, säger Carin Brenner och förtydligar att universitetet har lagt över ansvaret till inbjudningarna på företrädare för Lus, Kuratorskollegiet och Akademiska föreningen.

Rektor beklagar
Rektor Torbjörn von Schantz deltog vid diplomeringsceremonin och beklagar att vissa föreningar, som han uttrycker det, glömts bort.
– Hade det varit en tanke bakom detta hade det förstås varit väldigt illa. Men jag har väldigt svårt att tro att någon sådan tanke finns, säger han och lägger till:
– Jag beklagar att ni [Lundagård, i detta fallet] blivit bortglömda.