En nykter dag är nog för teknologer

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Första dagen av Teknologkårens nollning var tvunget helt nykter och under första studieveckan tillåts ett tillfälle med alkoholinslag. Det regleras i en ny nollningspolicy mellan kåren och LTH.

Teknologerna är bland de första ut med sin nollningsperiod – men de började lugnt. Första dagen av teknologernas nollningen var nämligen helt fri från alkohol. Det slås fast i ett policybeslut som fattats gemensamt mellan Teknologkårens och Lunds tekniska högskolas beslutande organ.

Tidigare beslut rört upp känslor
Förra året arbetade LTH:s dåvarande rektor Anders Axelsson fram ett policybeslut som bannlyste all alkohol i samband med första veckans nollning. Beslutet rörde upp känslor hos bland annat Teknologkåren som kände sig överkörda i beslutsprocessen.

Men i år får det räcka med en nykter dag under nollningen. Därefter tillåts Teknologkårens nollning att innehålla inslag av alkohol under en dag av första studieveckan – så länge det uppmuntras till en nykter alkoholkultur. I praktiken innebär det bland annat att starksprit inte ska erbjudas och att det inte ska uppmuntras till efterfest under första veckan.

”Väldigt stolta och glada”
Beslutet fattades tidigare i vår och Teknologkårens ordförande Björn Sanders är nöjd med uppgörelsen.
– Vi är väldigt stolta och glada över att ha fått till stånd detta tillsammans med LTH. Det tidigare rektorsbeslutet var framtaget utan kåren och vi ställde oss frågande till beslutsprocessen, säger han.

Teknologkårens ordförande Björn Sanders. Foto: Casper Danielsson
Teknologkårens ordförande Björn Sanders. Foto: Casper Danielsson

Nytt på papper – inte i praktiken
Faktum är att förfarandet är nytt på papper – men i praktiken sjösattes detta redan förra året, när Teknologkåren gick emot LTH:s beslut om nykter vecka.
– Vi körde i princip samma upplägg förra året som vi gör nu. Vi var tydliga med att vi ville köra denna policy som vi gör nu. Förra nollningen funkade väldigt bra och phösen är inställda på vad som ska göras. Förra året var det inga problem, säger Björn Sanders.

En anledning till det tror Björn Sanders beror på de skarpa direktiv som finns i policybeslutet.
– Att inte uppmana till efterfest eller erbjuda starksprit under första veckan kommer uppfylla syftet med en kontrollerad nollning. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, säger han.

Rektor har förtroende
Sedan rektorsbeslutet om en nykter första nollningsvecka har LTH fått en ny rektor. Den nuvarande rektorn Viktor Öwall har fullt förtroende för att Teknologkåren sköter nollningen ordentligt.
– Teknologkåren har tagit ett väldigt stort ansvar för nollningen under flera år. Deras nollning har varit väl förankrad och väldigt bra, säger han.

Du känner dig bekväm med nuvarande uppgörelsen?
– Det känns väldigt bra. Tidigare har det skett vissa saker och det har varit lite stökigt – men det är sådant som händer. Jag tycker att Teknologkåren har tagit ett stort ansvar för alkoholen under nollningen, säger Viktor Öwall.

Ingressen har ändrats efter publicering.