Universitetet håller krismöte efter hot mot studenter

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Under söndagsmorgonen postades ett inlägg på Jodel som avrådde lundastudenter att gå till universitetet på måndag. Nu håller universitetet ett krismöte för att diskutera hotet. 

Natten före dödsskjutningen i Oregon den 1 oktober postade gärningsmannen en varning om att studenter skulle hålla sig hemma från skolan nästkommande dag. Sen dödade han tio människor, inklusive sig själv.

Under söndagsmorgonen postades en exakt kopia av meddelandet på sociala klotterplanket Jodel.

”Några av er är ok. Gå inte till Universitetet imorgon om ni är i Lund. Kolla nyheterna imorgon morgon. Så länge jodlare”, skrevs under söndagsmorgonen. Reaktionerna till inlägget var många och flera uttryckte oro över inlägget.

Full gång på alla fronter
Klockan 17 under söndagseftermiddagen fick polisen in en anmälan om inlägget och har nu tillsatt extra resurser för att avgöra hotets seriositet.

En printscreen på inlägget på Jodel.
En printscreen på inlägget på Jodel.

– Vi tar det på största allvar. Vi är i full gång på alla fronter, säger inre befäl Markus Ingemarsson till Sydsvenskan.

Universitetet håller krismöte

Universitetets säkerhetschef Per Gustafson var vid 22-tiden på väg till Lund för att hålla ett krismöte med universitetsledningen om frågan.

– Polisen äger frågan och vi kommer att ha ett möte med universitetsledningen i kväll. Sedan får polisen bedöma allvaret i fallet. Vi får sedan mobilisera de kanaler vi kan så att vi kan nå ut med informationen om polisens bedömning, säger han.

Vad kommer mötet att handla om?
– Den rådande situationen. I nuläget får jag informera universitetsledningen om vad vi vet och förskaffa mer information och gå ut med det vi kan. Vi vet inte än om det är en person som sitter på kammaren eller om det finns något reellt hot bakom.

Nu handlar det först och främst om att bedöma hotets dignitet.

Under söndagskvällen uttryckte många personer på Jodel oro för inlägget. Foto: Printscreen
Under söndagskvällen uttryckte många personer på Jodel oro för inlägget. Foto: Printscreen

– Det handlar om att bedöma sanningshalten i hotet och eftersom detta inte kommer direkt i universitetets ägor är polisen redan inkopplad på det. Det är de som gör allvarlighetsbedömningen om hur man ska agera, säger Per Gustafson.

Hur agerar universitetet nu?
– Det första vi gör, enligt universitets riktlinjer gällande krishantering, är att identifiera om det är en kris och i sådana fall vilken typ av kris. Sedan informerar vi universitetsledningen, där det yttersta ansvaret ligger och man tar de beslut som måste göras.

Liknade saker har inträffat tidigare på Kungliga tekniska högskolan. Då slutade det med internationell hjälp.

– Inlägget kan ha lämnat spår, men det beror på hur appen är upplagd. Det är polisens sak. Kungliga tekniska högskolan råkade ut för en sådan här sak för några år sedan och det blev en jätteapparat där man fick hjälp av FBI för att spåra avsändaren. Åtminstone på internet.

Var ska man som student vända sig i morgon bitti?
– Rikets allehanda tidningar. Massmedia äger frågan och har möjlighet att ge en nyanserad bild av vad som händer. Beroende på riskbedömningen utifrån trovärdigheten, så får vi använda de kanaler som finns.

Bör man som student gå till skolan i morgon?
– Jag kan inte svara på det förrän jag har hört vad polisen säger. Det får vi se senare i kväll, säger Per Gustafson vid 22–tiden.

Vid 23:10 höll polisen fortfarande samma beredskap och ärendet rubriceras nu som olaga hot, ett brott som kan ge mellan sex månaders och fyra års fängelse.

Vid 23:30 svarar polisen inte längre på medias frågor. Ingen tidsuppskattning finns i nuläget på när media ges en uppdatering av fallet.

Universitetets krismöte väntas avslutas vid midnatt.