Lundastudenter vill koda framtidens läroplan

- in Nyheter

Världen digitaliseras allt mer – men våra grundskolor ligger efter. Två tidigare lundastudenter vill koda en ny kursplan för grundskoleelever.

Klockan är snart halv ett och vi är elva personer som väntar utanför klassrummet på Östratornskolan. Bland oss finns sju elever och de två huvudpersonerna för dagen: Caroline Mensch och Tim van Dijk. Båda är tidigare masterstudenter på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. De ska presentera och pilottesta sitt programmeringsprojekt YOU++ för en grupp elever i femte klass.

YOU++ är ett projekt som ska hjälpa skolelever och lärare att bättre förstå hur datorer är uppbyggda. Det ska göras genom programmering och kodning – något som är långt ifrån allmän kunskap.

Efter en kort presentation av programvaran får eleverna själva sätta igång och koda. Med hjälp av färgglad grafik och tydliga instruktioner blir lektionen nästan som att spela datorspel. Koordinater och pixlar blir till punkter, former och bokstäver.

Något för läroplanen
Cecilia Reardon är lärare på Östratornskolan, och hon anser att programmering borde vara en del av läroplanen. Hon berättar att hon valt att döpa den timme som kallas ”elevens val”, den lektion vi är med på nu, till teknik och inte programmering.

– Annars hade vi haft alldeles för många elever här, eftersom intresset är så stort, säger hon.

I datorsalen verkar alla redan vara pålästa om just programmering. Tre av sju har redan gjort det tidigare, och de andra har någon form av vetskap kring hur det fungerar.

– Man kan göra vad man vill, bara man har koordinater, säger Lucas, en av eleverna.

Caroline Mensch och Tim van Dijk går runt i salen och hjälper till lite ibland, men för det mesta klarar eleverna sig bra på instruktionerna som finns i programmet.

– Det är inte så svårt, men jag brukar inte sitta framför datorn alls, säger Nikola, elev i klassen.

Tim von Dijk och Caroline Mensch. Foto: Claudio Gandra
Caroline Mensch och Tim van Dijk. Foto: Claudio Gandra

Förre detta EHL-studenter grundare
De båda grundarna till YOU++ tog examen i entreprenörskap från Ekonomihögskolan i juni i år, och har sedan dess arbetat heltid med programmet. Caroline och Tim träffades på utbildningen, och insåg snabbt att de hade likartade visioner om vad de ville arbeta med: Barn och teknik.

Tim van Dijk är från Holland och har sedan tidigare studerat matte och fysik.

– Jag lärde mig sex olika språk i gymnasiet, men inget av dem hade med datorprogrammering att göra. Det var inte förrän ganska sent som jag lärde mig att programmera, berättar han.

Att det finns en bild av att programmering är svårt och bara för pojkar är något som fick Tim van Dijk att vilja skapa YOU++. Han vill att det ska vara tillgängligt för fler.

– För det är inte så svårt som man tror, och det borde vara något för alla, säger han.

Caroline Mensch är ursprungligen från Tyskland, och har en dubbel kandidat i international management. Hon har haft praktikplatser på stora företag, och ville bredda sitt fält inom entreprenörskap och började därför studera i Lund.

Hittills goda resultat
Caroline och Tim vann universitetets BBC-inspirerade entreprenörstävling Dragons at the University i mars i år, och har sedan dess ensamma byggt upp YOU++.

Caroline står för designen och Tim för kodningen. Deras syfte med programmet är ett material som inte kräver någon förkunskap för lärare, och att få in ämnet i skolan. Just nu är de i försöksfasen, där fyra skolor i Skåne prövar tekniken på elever och ser vilken respons den ger.

Hittills har själva prövningen gett bra resultat, och Caroline och Tim verkar nöjda med dagens lektion.

– Vi vill försöka göra det till ett ämne som integreras med till exempel matte och teknik, och inte bara under ”elevens val”. Då når det ut till fler, annars blir det tydligt att det är en genusfråga – som i dag var det ju bara pojkar i klassen, säger Caroline Mensch.

Hur ser framtiden ut för er?
– Vi har två skolor kvar att pröva YOU++ på, och sen fortsätta förbättra programmet efter all respons vi får, säger Tim van Dijk.

– Sen sälja kursen när den blivit godkänd av lärare, säger Caroline Mensch.

– Och utveckla fler kurser, göra dem mer avancerade. Vi vill kunna erbjuda fler kurser till barnen som är klara med den första, säger Tim van Dijk.

– Detta är bara början! Avslutar Caroline Mensch.