Debatt: Nu är det dags för Moderaterna att vara modiga

- in Debatt

Moderaterna måste sluta vara rädda och våga fatta beslut om att avreglera arbetsmarknaden. Det skriver tre moderata debattörer från ungdomsförbund i Skåne.

Den 15–18 oktober är det dags för Moderaternas partistämma i Karlstad. Då ska partiet fatta beslut om den politik som behövs för att kunna hantera de utmaningar som Sverige står inför. Vi ska peka ut den riktning som vi vill att partiet och Sverige ska ta.

I Sverige har vi en arbetsmarknad som stänger ute de som står långt ifrån. Skolresultaten i skolan sjunker och det byggs alldeles för få bostäder. Utmaningarna är flera och stora. För att kunna ta tag i dessa problem krävs handelskraftigt politiskt ledarskap. Något som den rödgröna regeringen inte erbjuder. De står handfallna utan svar.

Moderaternas ambition måste vara att ge människor svar på de samhällsproblem vi står inför. Vi måste vara tydliga med människor att det krävs stora strukturella reformer, inte färre, för att Sverige ska kunna bli ett ännu bättre land att bo i.

I Sverige idag har vi en bostadskris som är uppenbar för alla utom regeringen. Regeringens lösning att subventionera byggföretag är ett utdömt förslag som inte ens byggföretagen själva vill ha. Regler, lagar och hyresreglering gör att det byggs alldeles för få bostäder.

Här måste Moderaterna ha mod att erkänna problemen som existerar och leverera de svar som krävs. Fri hyressättning och en bostadsmarknad som inte är sönderreglerad är det enda sättet för bostadsbyggandet att öka.

Att avreglera den svenska arbetsmarknaden är nyckeln till att få fler unga och utrikes födda i arbete. Arbetsmarknaden stänger idag effektivt ute de två grupperna från arbete. Höga ingångslöner, för stort fackligt inflytande samt turordningsreglerna i LAS är tre exempel på de problem som återfinns i den svenska arbetsmarknaden.

Moderaterna har klamrat sig fast vid den svenska modellen och den rigida arbetsmarknaden. Det är dags att sluta vara rädda och våga fatta beslut om att avreglera arbetsmarknaden så fler unga och utrikes födda kommer i arbete.

MUF är i dag en fjärdedel av partiet och det kommer märkas på partistämman. MUF Skåne kommer ha åtta ombud på plats i Karlstad. Som företrädare för unga kommer vi stå upp för att reformera arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.

Det är dags för Moderaterna att vara modiga och visa politiskt ledarskap för unga ska få en bra start i livet med jobb och egen bostad.

Marcus Lantz, distriktsordförande MUF Skåne
Axel Strandborg, ordförande Moderata Studenter LU
Farishta Sulaiman, ordförande Moderata Studenter Malmö