Debatt: ”Studenter ska inte jobba gratis”

- in Debatt

En ny arbetsmarknadsundersökning visar att många studenter och nyexaminerade jobbar gratis för att få kontakt med arbetslivet. Det är helt orimligt, menar Sofia Larsen och Emma Liikanen från Jusek, som står bakom undersökningen.

Studenter från Lund ska inte behöva arbeta gratis för att få erfarenhet från arbetslivet. Nu måste Sveriges universitet och högskolor få ett utökat uppdrag att jobba med detta.

Att öka kontakten med arbetslivet under studierna är viktigt. Många jobbtillfällen skapas genom kontakter. Arbetsmarknadsdagar, studiebesök eller att skriva sitt examensarbete för en organisation eller företag är bra exempel.

Andra vägar till att få arbetslivserfarenhet är att göra praktik inom ramen för utbildningen eller att vara studentmedarbetare, något som Jusek har drivit länge. Studentmedarbetare innebär i korthet att en student jobbar 10–15 timmar per vecka med studierelevanta uppgifter i ett företag, offentlig sektor eller i en organisation.

Högskolor och universitet har ett viktigt uppdrag i att stärka studenternas ställning inför arbetslivet. Juseks undersökning visar dock att vägen till arbetsmarknaden är skakig för många nyexaminerade akademiker.

Hela 64 procent har till exempel inte någon praktik inom ramen för sin utbildning, trots att det är genom praktik som många får sitt första arbete. Studenterna tycker också att högskolor och universitet är dåliga på att erbjuda andra kontaktvägar till arbetsmarknaden.

Jusek har frågat nyexaminerade inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap, kommunikation och samhällsvetenskap om de någon gång har arbetat gratis.

Hela 51 procent av de som läst på Lunds universitet uppgav att de jobbat helt eller delvis oavlönat för att förbättra sina chanser på arbetsmarknaden. Detta är helt orimlig! Vanligast är att man jobbar gratis under studietiden, men sex procent utförde gratis arbete efter avslutade studier.

Vår slutsats är att lärosätenas samverkan med det omgivande samhället måste prioriteras mer. Studenter ska inte behöva jobba gratis för att förbättra sina chanser på arbetsmarknaden. Högskolan och universitet måste få ett utökat uppdrag att arbeta med det omgivande samhället.

Dessutom behöver alla studenter få individanpassat stöd vid jobbsökande genom exempelvis karriärcentrum. Det är på detta sätt bron till arbetsmarknaden ska byggas, inte genom gratisjobbande. Att unga akademiker arbetar oavlönat är naturligtvis helt orimligt.

Studenter ska kunna värdera både sin tid och kunskap de tillför ett företag eller en organisation i kronor och ören. Det är även negativt för arbetsgivare att erbjuda studenter och nyutexaminerade oavlönade anställningar. Det skapar ett negativt rykte och arbetsgivarna förlorar många talanger som istället väljer en avlönad anställning.

Sofia Larsen, ordförande Jusek

Emma Liikanen, ordförande för Juseks studerandesektion