Fler äldre nyttjar CSN

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Över 45 år och sugen på att börja ta studiemedel igen? Då är du inte ensam. Antalet personer just i åldrarna 45–56 som utnyttjar studiemedlet har ökat med 3000 personer det senaste året. Det visar en rapport från CSN.

Anledningarna till ökningen är flera. Dels höjdes åldersgränsen för studiemedlet från 54 år till 56 år under 2014 – vilket har öppnat upp för allt fler. Därtill har antalet studerande som är 45 år eller äldre, ökat med närmare 3000 till antalet sedan 2006.

Carl-Johan Stolt är utredare vid CSN och menar att tillgängligheten till studiemedlet nu tillåter fler äldre att ta klivet till studierna. Därtill tror han att arbetsmarknaden i viss mån pressar folk åter till skolbänken.

– Det hävdas att det ställs högre krav på vidareutbildning inom olika yrken och fler vill ställa om och byta inriktning. Därför tror jag att det kan vara en press från arbetsmarknaden och den trenden kommer nog att fortsätta, säger han.

Större andel kvinnor
Kvinnor i de högre åldrarna ter sig mer benägna att ta studiemedel än männen. Under förra läsåret studerade 713 personer i åldern 55-56 med studiemedel – av dem var hela 75 procent kvinnor.

– Kvinnor är överrepresenterade i nästan alla studerandegrupper men den kvinnliga dominansen är särskilt stor bland studerande som är lite äldre, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN.

Trenden kommer bibehållas
Att fler äldre studerar i större utsträckning tror Carl-Johan Stolt kommer att hålla i sig. Han tror att systemet där man börjar och avslutar sina studier i 20-årsåldern kommer att bli mer ovanligt framöver.

– Mot bakgrunden av arbetsmarknadsläget krävs det att man håller sig uppdaterad. Det innebär att man studerar återkommande under livet – inte bara när man är 20 eller 25 år, säger han och lägger till:

– Det är bra att ges ökade möjligheter för äldre att kunna studera, i den mån personerna kan och vill det.