Harrison ingen martyr för högre utbildning

- in Debatt

Dick Harrison skapade en ohälsosam studiemiljö där studenter mådde dåligt. Men i stället för att bemöta kritiken förminskar han studenternas upplevelser och avfärdar allt som potentiella lögner, skriver ordförandena för HTS.

Under den senaste veckan har en diskussion brutit ut angående högre utbildnings finansiering och kvalitet efter Dick Harrisons utspel i Svenska Dagbladet. Det blev en medial kioskvältare, som sedan vattnats ur och förvrängts.

I de forum som frågorna har diskuterats har debatten glidit undan från de viktiga frågorna till att allt mer har handla om Dick Harrisons kamp mot systemet, där hans erfarenhet som universitetslärare under den gångna hösten fått fungera som martyrexempel.

Att hävda att Dick Harrisons artikels främsta tes är att förbättra utbildningssystemet är som att spinna silke ur halm. Hans utspel är fullt av personpåhopp, förvrängda antaganden och rena sakfel.

Vi på Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS, vid Lunds universitet företräder de inblandade studenterna och har på så sätt följt händelseförloppet mycket noggrant sedan i höstas.

Verkligheten är den att Harrison skapade en hotfull och ohälsosam studiemiljö där studenter mådde så dåligt att de inte kunde delta fullt ut på kursen. Studenterna har utnyttjat sin fullkomligt lagliga rätt att göra sin röst hörd, de har under korrekta former framfört kritik mot Harrisons uppträdande gentemot dem i lärosalen. I stället för att bemöta kritiken förminskar han studenternas upplevelser och avfärdar allt som potentiella lögner.

Kritik som inte skulle framförts ifall det inte funnits goda skäl för det. HTS kommer fortsätta stå upp för studenternas rättigheter till en god studiemiljö och möjlighet att yttra sig om sin utbildning.

Harrison skriver i sin senaste replik att lärare är klämda mellan studenter som vill bli godkända med så lite ansträngning som möjligt och en ledning som pressar dem att sänka krav för att få pengar. Den idén om att studenter som investerar både tid och pengar (livslånga skulder till CSN) skulle vilja ha lägre krav på en utbildning är absurd.

Studenter i dag kräver en utbildning med hög kvalitet som är konkurrenskraftig, inte det motsatta. Dekan Lynn Åkesson och studierektor Marie Lindstedt Cronberg har båda bemött kritiken kring de sänkta kraven och hänvisar till Universitetskanslersämbetets, UKÄ, utredning som gett både kursen och institutionen betyget hög kvalitet.

HTS välkomnar en debatt om finansiering till högre utbildning, men endast om studenterna bjuds in att delta på lika villkor som mediala profiler.

Ett förändrat resurstilldelningssystem har nämligen vi och många av Sveriges andra studentkårer länge förespråkat men aldrig fått genomslag för. Harrison skriver att man genast bör avskaffa det nuvarande resurstilldelningssystemet och att “en sådan reform skulle ge omedelbara och positiva effekter.”

Att omedelbart avskaffa det nuvarande systemet utan att ha utformat ett nytt är däremot med största sannolikhet samma sak som att skjuta sig själv i foten.

F.v: Viktor Andersson, Vice kårordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, Ronja Lundgren, Kårordförande och Oskar Johansson, Vice kårordförande.
Foto: HTS/press

Vi anser dock att dagens system är ålderdomligt och inte anpassat för hur dagens utbildning bedrivs. Både hur medel fördelas mellan utbildning och forskning samt hur prislapparna för olika typer av studenter är satta. De bör därför ses över för att utbildningarna ska kunna bibehålla och öka sin kvalitet. Det kan vara en nödvändighet för akademins fortlevnad men lika viktigt är det att lyssna på och respektera sina studenter – de är framtidens kollegor.

Ronja Lundgren, ordförande för HTS
Oskar Johansson (t.h.), vice ordförande med utbildningsansvar
Viktor Andersson, vice ordförande med studiesocialt ansvar