Fler danskar vill till Lund

- in Nyheter

Gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark förlänger mångas restider. Trots det verkar intresset för att som dansk plugga i Lund hålla i sig. 

När mässan Uddannelse Uden Grænser (Utbildning utan gränser) i dagarna intagit Bella Center i Köpenhamn har Lunds universitet – för sjuttonde året i rad – varit på plats för att informera om varför det är värt att plugga på andra sidan sundet.

Intresset har alltid varit stort för danska studenter som vill studera i Sverige, men har ökat de senaste åren. Vi får svara på många frågor, säger Eva Nilsson, kommunikatör och koordinator på Lunds universitet.

Som dansktalade student i Sverige varierar det var man bosätter sig. Vissa flyttar från Danmark medan andra pendlar över Öresundsbron.

Efter att de nya gränskontrollerna införts har restiderna förlängts. Det har emellertid inte påverkat studenternas val av studieort än så länge, menar Anna Selfven, allmän studievägledare på Lunds universitet.

Annemette Tolstrup Laursen går andra terminen på sin masterutbildning i strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg. Hon märker av stora skillnader på restiderna sedan gränskontrollerna införts, men ser inte det som skäl till att välja bort en bra utbildning. Det största hindret har snarare varit språket.

I början förstod jag kanske tjugo procent av vad som sades på föreläsningarna, men det gick snabbt att lära sig, säger hon.

Förlängda restider till trots, är det inte bara enstaka program eller kurser som lockar danskarna till Sverige.

Det som lockar är dels kvalitén på utbildningarna, men också studentlivet. Lund som studentstad skiljer sig från exempelvis Köpenhamn. Storleken på staden gör att studentlivet blir mer synligt och här finns det även en studentlivstradition på ett annat sätt, säger Anna Selfven.

Uddannelse Uden Grænser pågår i Köpenhamn 9-10 februari. Mer information finns på www.uug.dk