Medicinska fakulteten: åtgärder har vidtagits

- in Nyheter

Medicinska fakulteten menar att de vidtagit åtgärder för att lösa problemen med stress på läkarprogrammet.

I en tidigare artikel i Lundagård har läkarstudenter vittnat om utbredd stress på utbildningen, särskilt under praktikperioder. Nu svarar Medicinska fakulteten att man känner till problemen och har vidtagit åtgärder för att lösa dem.

I Lundagårds artikel jämför studenter sin stressnivå med den de kommer möta som yrkesverksamma läkare. Därför ifrågasätts sällan arbetsbördan på programmet. Men så ska man inte behöva resonera, menar Anna Maria Drake, vicedekan med ansvar för arbetsmiljön på Medicinska fakulteten.

Vi får försöka vidareutveckla oss så att arbetsmiljön är optimal under hela utbildningen. Vi har tittat på våra enkäter och vet att en stor andel studenter tycker att det är stressigt periodvis, säger hon.

Tillie Johansson, ordförande för Medicinska föreningen, har efterlyst en utredning från universitetets sida för att klargöra vad som orsakar stressen och hur man kan hitta en lösning utan att påverka utbildningens kvalitet.

Anna Maria Drake menar dock att åtgärderna som krävs redan vidtagits. I höstas genomfördes en psykosocial skyddsrond som innehöll samtal med studenthälsan, studievägledarna, programdirektören, kursansvariga och kursombud. Detta utmynnade i ett konkret åtgärdsprogram för att minska på stressen och förbättra arbetsmiljön.

Man gjorde en enorm satsning just här till hösten 2015, säger Anna Maria Drake.

Det finns fler förslag för att komma åt stressproblemen. Bland annat ska man ställa frågor om den psykosociala situationen under kursernas gång och arbeta med studenternas inställning.

Enligt vicedekanen har det talats om att anställa en kurator till Medicinska fakulteten, men ännu är inget klart.

Läkarstudenternas stress uppges vara särskilt påtaglig under praktikperioder. Åtgärderna som vidtogs hösten 2015 verkar dock inte ha fått den att minska. Praktikstressen ska därför utredas grundligare av fakulteten, för att fastställa dess orsaker.

Är det tider, arbetsuppgifter eller att man studerar parallellt vid sidan av? Det får vi försöka ta reda på, och det finns en hel del vi fortfarande kan göra, säger Anna Maria Drake.