”Det handlar om att tända ljuset i ögonen”

- in Nyheter

Campus Helsingborgs mest pedagogiska lärare heter Elisabeth Högdahl. Hon tog emot Studentkårernas pedagogiska pris 2016 och vill att hennes studenter ska göra skillnad.

– Det viktigaste är att våra studenter kommer ut i samhället och kan bidra till att skapa förändring, säger hon.

Lunds universitets studentkårers pedagogiska pris 2016 tilldelades Elisabeth Högdahl. Och det var en förvånad Elisabeth som för ett par veckor sedan fick ta emot utmärkelsen i Universitetsaulan.

– Jag har aldrig sett mig som en av de där duktiga pedagogerna.  Jag har liksom bara klivit upp där och försökt prata om sånt som jag tycker är viktigt och spännande, berättar Elisabeth Högdahl.

Hon tror att en av de viktigaste ingredienserna för att vara en god lärare är att hitta sin egen röst i klassrummet och i lärarrollen. Utmärkelsen ser hon som en bekräftelse på att hon hittat sin.

– Jag visste nog att jag hade hittat mitt eget sätt, men däremot hade jag ju ingen aning om att andra tyckte om det. Det är nog därför som jag blev så oerhört glad och stolt över det här priset, säger hon.

Önskar ifrågasättande studenter
Elisabeth Högdahl är universitetslektor och arbetar på Institutionen för Service management vid Campus Helsingborg.

Forskningsområdena gäller främst platsutveckling och då särskilt mångkulturella frågor. Hon var en av initiativtagarna bakom kandidatprogrammet i Equality and diversity management.

Elisabeth Högdahl har också tankar om lärandets roll i samhället och vad universitetet bör vara. En generell uppfattning är att studenter, efter sin utbildning, helt enkelt ska vara behjälpliga i arbetslivet. Den uppfattningen delar inte Elisabeth.

 Så är det inte alls, enligt mig! Studenters uppgift är att gå ut och ifrågasätta saker och se till att samhället blir bättre än det var innan, se på samhället med ett kritiskt öga, säger hon och fortsätter:

– Givetvis ska universitetet bidra med vissa färdigheter, begrepp och innehållet i själva kurserna. Men det är också av stor vikt att lära sig att ifrågasätta, och våga stå upp för ställningstaganden och gå ut i samhället och skapa förändring, säger Elisabeth Högdahl.

Förmedla något viktigt
Hon menar vidare att universitetets uppdrag är att utbilda sådana studenter är något som sker i interaktion med studenterna. Studenterna är precis lika delaktiga i det här och bra pedagogik är någonting man gör tillsammans.

Det handlar om att försöka förmedla att det vi lär oss faktiskt påverkar människor.

– För att förklara varför det jag står och pratar om är viktigt och roligt, då gäller det att försöka förmedla att det faktiskt betyder någonting. Det handlar om att tända ett ljus i studenternas ögon, säger Elisabeth Högdahl.

About the author

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.