Lärarutbildningen ska flyttas till Lund

- in Nyheter
@Casper Danielsson

I dag finns 400 utbildningsplatser för ämneslärare vid Campus Helsingborg. Men nu ska de alla flyttas till Lund, slår ett nytt rektorsbeslut fast.

Som Lundagård rapporterade om redan i februari, kommer Lunds universitets samarbete med Högskolan i Kristianstad att gå i stöpet. Samarbetet har pågått sedan 2011 och har genererat en gemensam ämneslärarutbildning vid Campus Helsingborg.

Men från och med siste april kommer lärosätena att alltså att skiljas åt – och så även den gemensamma lärarutbildningen.

Bo-Anders Jönsson är rektorsråd vid Lunds universitet och menar att uppbrottet beror på de många administrativa som uppstått i arbetet mellan lärosätena.

Flytten kommer innebära att alla 400 utbildningsplatser för ämneslärare kommer att flyttas till Lund. De studenter som påbörjat sin utbildning i Helsingborg kommer även att få avsluta den – men för nya ämneslärarstudenter är det Lund som gäller. Det skrivs i ett nytt rektorsbeslut.

Universitetet vill att flytten ska vara genomförd senast år 2018 och Bo-Anders Jönsson hoppas att detta kan innebära en nystart för universitetets ämneslärarutbildning.

– Ett grundligt utredningsarbete har gjorts och rektor tar nu ett inriktningsbeslut som visar hur organisationen ska se ut. Detta är helt enligt planen, säger han.

De 400 platserna motsvarar 15 procent av alla utbildningsplatser som i dagsläget finns vid Campus Helsingborg.

Jesper Falkheimer, rektor för Campus Helsingborg, ser flytten som ett nödvändigt ont.

”Faktum är att ämneslärarutbildningen, till skillnad från övriga verksamheter på Campus Helsingborg, har stora problem som förhoppningsvis nu åtgärdas. Dels handlar det om administrativa problem kopplade till att för många olika aktörer varit inblandade, dels om det faktum att lärarstudenterna liksom lärarutbildarna varit spridda på flera ställen,” skriver han på sin blogg.

FAKTA: Lärarutbildningen vid Lunds universitet

1970-talet – Lärarhögskolan i Malmö blir till en gren under Lunds universitet.

2008 – Planerna för en ny lärarutbildning vid Lunds universitet påbörjas.

HT 2011 – Den nya ämneslärarutbildningen startar på Campus Helsingborg, ihop med Kristianstads högskola.

30 april 2016 – Samarbetet med Kristianstads högskola ska fasas ut och LU ser över möjligheterna för lärarutbildning i egen regi.

HT 2016 – Studenter ska antas till LUs ämneslärarutbildning, men med begränsat utbud av ämnen för lärare.

Rättelse: Tidigare stod det i artikeln att rektorsbeslutet avsåg att verksamheten skulle vara flyttad senast under 2018. Det stämmer inte – beslutet avser i själva verket bara flytten som sådan.