Efter fem år – nu ökar antalet studenter igen

- in Nyheter
@Casper Danielsson

En tråkig trend för Sveriges samlade lärosäten är bruten. Under år 2015 blev landets studenter fler än föregående år – någonting som inte har hänt på fem år.

[ads1]

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har sammanställt 33 lärosätens årsredovisningar för 2015 och balansräkningen visar för första gången sedan år 2010 gröna siffror gällande landets studentpopulation. Under 2015 var antalet helårsstudenter 293 650 stycken – 450 fler än året innan.

Däremot ses en nedgång i anslagsfinansierade helårsstudenter, men vilken vägs upp av att de betalande studenterna ökat mycket. Under 2015 ökade antalet med närmare 30 procent och uppgick till 4070 studenter.

Färre studenter vid LU – men fler betalande
För Lunds universitet är dock inte siffrorna lika gröna. Under 2015 minskade antalet helårsstudenter vid universitetet med 438 stycken.

Däremot fortsätter universitetet att utmärka sig bland betalande studenter. Lunds universitet har flest betalande studenter i Sverige och ökade beståndet med 103 stycken under 2015.

5000 fler platser till 2019
Men trots 2015 års positiva nationella siffror, har antalet helårsstudenter minskat med 21 550 sedan 2010. Men nu avses den långa trenden att vända och UKÄ menar att drygt 5000 nya utbildningsplatser kommer att skapas till och med år 2019.