AFB: ”Finns egentligen inte något vi kan göra”

- in Nyheter

Henrik Krantz är vd för AF Bostäder, som står för majoriteten av studentbostäderna i Lund. Det innebär förutom ett stort ansvar för studenternas bostadssituation även en bra överblick över den lokala och nationella studentbostadsmarknaden. 

Vad är de största utmaningarna på bostadsmarknaden?
– Den största utmaningen är att kombinera den långsiktiga visionen med det kortsiktiga behovet. Eftersom att det tar tid att arbeta fram konkreta planer är det svårt att veta vad som händer nu och vad som kommer hända de kommande åren.

– Våra planer är både att bygga nytt och att renovera det som går att renovera. Det är viktigt att de som bor i våra bostäder är nöjda samtidigt som nya studenter som kommer ska kunna ha någonstans att bo.

Henrik Krantz, vd för AF Bostäder. Foto: Nicklas Rudfell.
Henrik Krantz, vd för AF Bostäder. Foto: Nicklas Rudfell.

Hur kan man säkerställa att man bygger bostäder som lever upp till det studenterna önskar?

– På grund av tidsaspekten så är det svårt att helt rätta sig efter nuvarande studenters åsikter eftersom de kommer vara klara med sina utbildningar när bostäderna är klara för inflyttning. Däremot kan man titta på olika marknadsanalyser där man läser av trender för en framtida marknad.

– I en undersökning som togs fram för två år sedan kom det till exempel fram att de flesta anser att hyran och närheten till campus är de två aspekter som spelar störst roll. Då vill vi förstås rätta oss efter det så mycket det går.

Hur kommer studentbostaden se ut i framtiden?

– Från studenternas håll ser vi en ökad efterfrågan på lägenheter som man bor själv i eller delar med andra. Inte lika många vill bo i korridor, men det ser vi fortfarande som ett bra första steg in i studentlivet. Annars satsar vi på att bygga ut de områden vi redan har bostäder i och bygga nära campus. Vi håller just nu på att ta fram en omfattande undersökning med framtidsfokus och vi hoppas på att den hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

Sker det någon speciell beredskap inför hösten?

– Det blir alltid ett högt tryck precis när terminen drar ingång och vi har alltid mycket att göra då nästan så många som hälften av våra bostäder byter hyresgäster. Kötiderna är fortfarande det främsta problemet, men det finns egentligen inte något vi kan göra som vi inte gör.