Var ska vi bo?

- in Nyheter

Skåne är ett av de län i Sverige där det byggs flest studentbostäder. Trots det går det fortfarande 100 studenter på 28 bostäder. Novischerna är de som drabbats hårdast av bostadsunderskottet.

När Daniel Chaplin flyttade till Lund från Storbritannien i höstas för att påbörja sin master hade han till en början svårt att hitta någonstans att bo. När han väl hittat ett boende visade det sig att det inte gick att flytta in förrän senare, vilket resulterade i att han fick spendera sina första nätter av terminen i ett stall.

Berättelsen som är påfallande lik en viss frälsare låter kanske mer som en saga än en historia hämtad ur verkligheten, men för vissa studenter är det så ett första möte med bostadsmarknaden ser ut.

Dåligt med information
Långa kötider utgör en del av problematiken, liksom att vissa bostäder kräver medlemskap i exempelvis en nation, förening eller stiftelse. För internationella studenter är det ofta ett problem att man inte nås av informationen om de möjligheter till boende som finns.

– Vi försöker göra allt vi kan för att undvika att studenter måste bo under orimliga villkor. Inledningsvis när trycket på bostäder är högt vid terminsstart krävs det att privata bostadsägare hyr ut rum i alla fall i kortare perioder. Då rekommenderar vi att man går genom bopoolen för att inte bli lurad eller betala överpris.

– Sedan när trycket lättar och stressen minskar är det ofta lättare att hitta något mer långsiktigt, säger Sara von Lunteren, avdelningschef på LU Bostäder vars huvudansvar är internationella studenters bostadssituation.

Fortfarande får de flesta studenter nöja sig det de hittar till en början för att i ett senare skede göra en ”bostadsresa” till ett förstahandskontrakt som man trivs med. Det är så bostadsmarknaden ser ut i dagsläget, menar Sara von Lunteren, och det får man räkna med som student.

– Det blir förstås ett problem när studenter väljer bort Lunds universitet på grund av att det kan verka svårt att hitta bostad men det är inte unikt för Lund. Min upplevelse är ändå att det blivit lättare för studenterna att få tag på boende de senaste åren, tillägger Sara von Lunteren.
Aktuella siffror från SCB pekar också på att Skåne förutom Stockholm är det län som bygger flest studentbostäder.

En lång process
Men det är en lång process att bygga bostäder. Det är en fråga om mark, finansiering och aktörer. En aktör måste vara villig att investera både tid i en lång process och kapital. Från tom mark till färdiga lägenheter tar det flera år och det är också detta som gör att det ibland kan verka som att det står still.

– Att bygga bostäder är en process som sker i flera steg där olika aktörer med olika agendor är inblandade. Från det att en detaljplan ska beslutas om kan det ta flera år innan bygget väl drar igång, säger Jeanette Brinkfaelt, fastighetsutvecklare på Akademiska Hus Syd.

– Det finns många olika aspekter som måste tas med i beräkningen. Bostäderna ska inte bara snabbt upp utan de måste uppfylla vissa krav. Som att vara miljömässigt hållbara, kostnadseffektiva och billiga att förvalta.

Här ska det byggas nya bostäder i Lund:

Marathon
I korsningen Tunavägen/Tornavägen har detaljplanen just vunnit laga kraft hos Länsstyrelsen för AF Bostäders nya Marathon-område. Ett projekt som kommer resultera i 200 lägenheter.

Eddan 3
På Vikingavägen har LKF tillsammans med Kungsäpplet AB byggt 119 korridorrum och fem enrums-lägenheter som är färdiga för internationella studenter att flytta in under våren 2016.

Nya Kämnärsrätten 
När de cirka 700 fyrklöverhusen som tidigare stått på Kämnärsrätten nu kommer rivas i etapper på grund av bristande hållbarhet tar Nya Kämnarsrätten vid. På dess plats och längre upp mot Delphi kommer 1300-1500 nya studentbostäder att byggas med en första inflyttning till hösten 2018.

Röda stråket
Akademiska hus som tidigare inte varit involverade i bygget av studentbostäder har tillsammans med universitetet och kommunen inlett en satsning på studentbostäder nära campus. En satsning som efter tio år kommer resultera i ett 1000-tal lägenheter kring LTH, Ideon och V-huset. Ett led i satsningen är de drygt 500 singel- och duolägenheter som kommer byggas i etapper från och med 2018.

Helsingkrona och Kristianstad nation
Helsingkrona nation, Kristianstad nation och Svenska Hus håller tillsammans med kommunen på att utvärdera möjligheterna till fastighetsbygge i området. Helsingkrona nation vill nå målet om att kunna tillhandahålla boende till cirka 25 procent av sina medlemmar.

Sofieberg 
LKF och FOJAB Arkitekter bygger cirka 110 student- och hyreslägenheter Tunavägen/Warholmsvägen. Byggstart sker i sommar och den planerade inflyttningen sker till sommaren 2018.