Mer trygghet för föräldrar

- in Ledare
@Tove Nordén

Att föräldrapenningen är så låg att studentföräldrar får svårt att klara sig utan familjens stöd är sorgligt. Det ger färre studenter chansen att fortsätta studera om de vill skaffa barn. 

I oktober gick Lundagårds krönikör Angelica Kauntz i mataffären och råkade notera prislappen på ett paket blöjor. Nästan hundra kronor. Hon skrev en krönika om att det inte är rimligt hur lite betalt studerande föräldrar får, med tanke på deras extrakostnader.

I senaste numret av Lundagård, terminens sista, handlar reportaget om just studerande föräldrar. Studenter med barn är en ganska stor grupp på universitetet som det inte talas så mycket om. Faktum är att var femte student har barn och i takt med längre studier lär den gruppen knappast minska.

Men det är inte alltid lätt att kombinera studier och barn, speciellt svårt är det med program som har mycket obligatorisk undervisning och ett högt tempo. Extra jobbigt är det såklart för ensamstående föräldrar. En vän till mig kände en pappa som var tvungen att hoppa av från studierna eftersom det blev för höga krav och inte var förenligt med att ta hand om ett barn. Det är tråkigt att höra sådana historier. Ändå upplever de flesta föräldrar jag pratat med till tidningens reportage att de klarar sig bra. Ofta beror det på stöttande föräldrar, eller att ena partnern jobbar i stället för att studera.

Det är inte bara den ekonomiska biten som kan bli mer trygg. Universitet kan också hjälpa till för att underlätta så att studentföräldrar känner sig mer trygga. På Stockholms universitet har kåren satsat på att bygga upp ett nätverk för föräldrar som studerar på universitetet. Nätverket används som en träffpunkt och ett diskussionsforum för studentföräldrarna.

Det är ett effektivt initiativ för att göra studentföräldrar både mer informerade kring sina rättigheter men också en chans för dem att utbyta erfarenheter och känna att de tillsammans kan påverka sin omgivning på universitetet till det bättre. Något liknande finns tyvärr inte vid Lunds universitet.

Lunds universitet anpassar sig  inte i dagsläget särskilt mycket till gruppen studentföräldrar. Du som läser detta kanske inte håller med om att anpassningar behövs. Men det behöver inte vara så stora förändringar. Toaletter med skötbord, en hörna i ett bibliotek där det finns plats för barn är saker som skulle underlätta för föräldrar. Eller varför inte fler vilorum eller barnmat att köpa på caféerna på universitetet?

Ibland behövs inte så stora medel för att ge mer anpassning och trygghet.