Doktorand vill få äldre på fötter

- in Nyheter
@Tindra Englund

Ny avhandling vid Lunds universitet visar att det ger en positivt effekt att involvera äldre i stadsplaneringen.

I morgon lägger Berglind Hallgrímsdóttir, doktorand vid det tvärvetenskapliga åldrandeforskningscentret CASE  fram en avhandling som hon hoppas ska kunna göra stor skillnad för äldre och personer med funktionsnedsättning.

– Idéen fick jag när jag själv såg en skillnad på hur många med funktionsnedsättning som rörde sig i olika städers offentliga miljöer, säger Berglind Hallgrímsdóttir.

Genom enkäter har hon undersökt hur dess personer påverkas av att få vara med och påverka planeringen av sin gångmiljö. 

Kristianstad i fokus
Två stadsdelar i Kristianstad har stått i fokus och studien visar att i stadsdelen med brukarmedverkan promenerade de äldre mer och deltog i fler aktiviteter än i stadsdelen där arbetet med gatumiljön löpte på som vanligt.

– Studien visar att detta verkligen är något som fungerar och att det är något vi borde göra i mycket större utsträckning, säger Berglind Hallgrímsdóttir.

Berglind Hallgrímsdóttir Foto: Privat
Berglind Hallgrímsdóttir
Foto: Privat

Glädjande nog gäller de positiva resultaten särskilt för de allra sköraste äldre och människor med omfattande funktionsnedsättningar.

–  Vi såg tydligt att om man tog bort de hinder som dessa personer upplevde som problematiska så upplevde de det som betydligt lättare att gå ut, säger Berglind Hallgrímsdóttir.

Billiga åtgärder
Åtgärderna som de äldre själva föreslog var inte kostsamma. Det handlade bland annat om att jämna till trottoarer, fasa av kantstenar, sätta ut bänkar, separera fotgängare och cyklister, enkelrikta vissa gator och sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen.

Men avhandlingen visar också att det inte räcker med punktinsatser för att den positiva effekten ska bestå. En kontinuerlig utvärdering av gångmiljöernas tillgänglighet behövs, där kommunernas trafikplanerare tar fasta på att integrera brukarna i det dagliga arbetet.

 

Avhandlingen läggs fram fredagen den 3 juni

Auditorium A:5, Sölvegatan 20A–D, Lund.

Kl 10.15–13.00.
Titel: A ten-year development of accessibility in the outdoor environment – Municipal challenges and older people’s perception.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Vad är döden?

Att vi alla ska dö är något vi