Lundakarnevalen rullar vidare

- in Nyheter, Studentliv

Då var det bestämt: 2018 ska en ny Lundakarneval firas. Hur den ska se ut är dock upp till den nya  karnevalskommittén som tillsätts i februari.

Traditionen lever vidare i Lund, och med miljonvinst efter Futuralkarnevalen 2014 är det mer eller mindre en självklarhet. Lundakarnvalen har trots allt 118 år på nacken, där karnevalen 2018 utgör den 28e upplagan.

Karnevalsorganet har valt ut en valberedning som under hösten kommer att ta fram en ny karnevalskommitté.
– Den nya kommittén kommer att bli vald i februari nästa år och då börjar förberedelserna på allvar, säger Fanny Ramel, Karnevalsgeneral 2014.

Alla är med på tåget
En utredningsgrupp har under våren försäkrat sig om att alla instanser inom Universitetet, kommunen, polisen, tillståndsenheten, räddningstjänsten och Lundagårdsgruppen är positiva till ännu en karneval.
– Inför den nya karnevalen får kommittén egentligen bestämma allt. När vi började inför Futuralkarneval var det vårt jobb att diskutera om vi överhuvudtaget skulle ha ett karnevalståg, vilket det övergripande temat skulle vara och hur området skulle se ut, säger Fanny Ramel.

Målet är att ha roligt
Det är ingen barnlek att göra Lundakarneval. Evenemanget är nu så pass stort och etablerat att det ibland är svårt att tro att det är en simpel studenttradition helt och hållet organiserat av studenter.
– Det är viktigt för kommittén att jobba hållbart och se till så att alla orkar. Ibland var vi tvungna att stanna upp och påminna oss själva om att vi är studenter och gör det här för att det är roligt, vi leder inget land, säger Fanny Ramel.

Lundakarnevalens första kvinnliga general
Fanny Ramel var Lundakarnevalens första kvinnliga Karnevalsgeneral efter en lång rad män.
– Valberedningen försöker nog att välja kommittén så jämt som möjligt, men det är först och främst kompetens och personliga kvaliteter som avgör valet, säger hon.